Přednášky

Členové naší laboratoře se podílejí na výuce následujících přednášek:


Ekologie a genetika chování (MB170P35) Pavel Stopka a kolektiv
Ekologie savců (MB170P61) Pavel Stopka
Ekofyziologie živočichů a člověka ( MB150P81, moodle ) Stanislav Vybíral a Pavel Stopka
Evoluční ekologie ptáků (MB162P09) David Hořák a kolektiv
Evoluční genetika (MB170P24) Radka Reifová a Pavel Munclinger
Genetické metody v zoologii ( MB170P66, moodle ) Pavel Munclinger a kolektiv
Genomics of speciation and adaptation (MB120P165) Clément Lafon Placette a kolektiv
Herpetofauna Evropy (MB170P36) Zuzana Starostová
Moderní statistické metody I (MB170P108) Tomáš Albrecht
Moderní statistické metody II (MB170P109) Tomáš Albrecht
Molecular Applications in Zoology (MB170P62) Zuzana Starostová a kolektiv
Molekulární fylogenetika a taxonomie (MB160P21) Vladimír Hampl a kolektiv
Morfologie živočichů ( MB170P46, ) Robert Černý a Pavel Němec
Obecná biologie živočichů ( MB170P85, moodle ) Kateřina Hortová a kolektiv
Terénní cvičení ze zoologie (MB170T24) Jaroslav Smrž a kolektiv
Unix a práce s genomickými daty ( MB170C47 ) Václav Janoušek a Libor Mořkovský
Základy genetiky (MB140P16) Michaela Schierová a Radka Reifová
Zoologie obratlovců (MB170P13A) Ivan Horáček a Jan Zima