Informace o studiu

Oddělení evoluční biologie živočichů zajišťuje výuku magisterského oboru Zoologie, zaměření Genetika volně žijících živočichů. Studijní plán tohoto zaměření je orientovaný zejména na výuku moderních genetických a molekulárních metod a jejich využití při studiu obecných evolučních, ekologických a etologických otázek z oblasti zoologie. Absolventi zaměření nacházejí uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu, ve specializovaných genetických laboratořích či v ochraně životního prostředí. Více informací o magisterském studiu zaměření Genetika volně žijících živočichů naleznete v Karolínce, na stránkách biologické sekce Přf UK, případně vám pomůže studijní poradce, Radka Reifová .
Kromě výuky se věnujeme školení bakalářkých a magisterských studentů libovolných studijních oborů a nabízíme široký výběr témat pro doktorské studium. Zde naleznete aktuální nabídky prací (bakalářských, magisterských i doktorských). V případě zájmu prosím kontaktujte případného školitele.

Jak psát bakalářskou a diplomovou práci

Samostatná vědecká práce je důležitou součástí studia na PřF UK. Věnujte proto velkou pozornost jak výběru tématu bakalářské a diplomové práce, tak jejich sepisování. Vzhledem k náročnosti vypracování bakalářské i diplomové práce je důležité začít včas. Neuděláte chybu, pokud začněte hledat školitele již v druhém ročníku bakalářkého studia. Níže naleznete užitečná doporučení pro psaní bakalářké či diplomové práce. Další aktuální informace o přípravě bakalářské práce neleznete na stránkách biologické sekce Přf UK
Jak psát bakalářskou práci (Lukáš Kratochvíl, Katedra ekologie)
Jak psát bakalářskou práci (Adam Petrusek a Martin Černý, Katedra ekologie)
Jak psát diplomovou práci (Pavel Munclinger, Katedra zoologie)
Jak nemá vypadat prezentace výsledků