Zakladatel a opatrovatel těchto stránek opustil dne 30. října 2019 tento svět. Stránky tak přestávají být doplňovány a končí. Dělal je rád a s chutí.


 

znak SSPE 

Anglická verse
Německá verse

 


 

Přehled právě probíhajících akcí
spolkových č
i významných zahraničních

Výstavy

Sjezd v roce 2019

Kongres FISAE 2018

Fotky ze sjezdů a našich akcí

Adresář internetových stránek výtvarníků a našich členů

Žeň českého a slovenského
exlibris 2015

Časopis "Knižní značka"

Internetová aukce SSPE manuál

Internetová aukce SSPE seznamy

Soubory exlibris
vydávané naším spolkem
a jiné

Tiskoviny vydávané naším spolkem

JMB NewsLetter

ECHO
Moravská Třebová

"Kouzlo exlibris"
Pavel Vlček

Stránka nabídek, pátrání a výměny

Stanovy SSPE

Šolcův statek v Sobotce

Muzeum klasického knihařství

Grapheion

Seznam exlibristických spolků
ve světě a jejich adresy

Seznam právě probíhajících
exlibristických soutěží (v angličtině)

Spolek sběratelů a přátel exlibris (SSPE) sdružuje 370 sběratelů, umělců a přátel drobné a příležitostné grafiky - zvláště pak knižní značky.
SSPE působí v celé České republice a v Praze má poštovní adresu: SSPE, P.O. Box 645, 111 21 Praha 1.

Předsedou je doc. PhDr. Felix Černoch, Banskobystrická 2085/1, 160 00 Praha 6, e-mail: cernochvip@seznam.cz, mobil 774 193 607

Jednatelem je Karel Urban, Na vyhlídce 291, 252 06 Měchenice, e-mail: urbankm@tiscali.cz, tel. 251 566 517, mobil 728 150 639

Kontakt na úpravce těchto stránek: doc. RNDr. Josef Chalupský, chalupsk@natur.cuni.czSpolek sběratelů a přátel
exlibris byl založen v roce 1918 a aktivně působí již téměř sto let. Jeho členové se zajímají o výtvarné umění, grafiku a krásnou knihu, usilují o rozvoj umění exlibris a českého exlibris zvláště, vytvářejí sbírky a prostřednictvím spolku navazují a udržují přátelské kontakty navzájem mezi sebou i se sběrateli podobného zaměření na celém světě.

SSPE  vydává vlastní časopis "KNIŽNÍ ZNAČKA" (v českém jazyce a s přílohou obsahu v německém jazyce pro zahraniční členy) s rozsahem obvykle 32 stran. KNIŽNÍ ZNAČKA vychází od roku 1937 čtyřikrát ročně a členové ji dostávají zdarma. Kromě časopisu vydává Spolek soupisy a soubory knižních značek a jiné informační a odborné publikace.
SSPE  pořádá sjezdy a společná setkání vždy dvakrát ročně, při čemž jarní jednodenní shromáždění v Praze je ročním bilancováním činnosti Spolku, podzimní sjezd bývá třídenní v některém z měst České republiky, má společenský charakter a je spojen s živou vyměnou exlibris. Účastní se jej vždy kolem dvou set zájemců, řada z nich bývá ze zahraničí. Ke sjezdu se organisují výstavy a soutěže.
SSPE  zprostředkovává svým členům a výtvarným umělcům informace o mezinárodních soutěžích exlibris a aktivitách obdobných společností v jiných zemích
SSPE 

udržuje kontakty především s evropskými exlibristickými společnostmi Evropy (Slovenska, Rakouska, Německa, Holandska a dalšími) a je zakládajícím členem F.I.S.A.E.


Výborem Spolku byly tyto stránky
oprávněně
shledány ne dost krásnými
a založeny proto jiné na adrese
www.sspe.cz
Jsou tedy nyní neoficielní.

Tyto stránky budu dále obstarávat a
aktualizovat se stejnou péčí jako dosud.
Pokud budou i nadále sloužit
a já toho budu mocen.

 

TOPlist