News page

Marcel Proust a chemie

Přednáška se věnuje osobnosti Marcela Prousta jako důležitého svědka významu chemie pro lidskou společnost. Ve svém velkolepém díle Hledání ztraceného času Proust mistrovským způsobem interpretoval pokrok dosažený chemií. Zároveň v tomto klíčovém románu moderní doby s překvapivou samozřejmostí používá znalostí chemie, aby čtenářům přiblížil své neopakovatelné vidění světa. Přednášejí: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.     […]