News page

Truchlíme nad zmařenými životy členů našeho univerzitního společenství, vyjadřujeme hlubokou soustrast všem pozůstalým a jsme v mysli se všemi, kterých se tragédie dotýká.