Co je minerál
Hlavní stránka ] [ Co to je minerál ] [ Tvary krystalů ] [ Vlastnosti ] [ Přehled minerálů ] [ Mineralogický systém ] [ Vznik minerálů a ložisek ] [ Mapa lokalit ] [ Přehled lokalit ] [ Hry ] [ Odkazy ] [ Rejstřík ]

V současné době známe zhruba 3800 minerálů (tento počet ovšem stále stoupá, protože každým rokem je objeveno kolem 50 dosud neznámých minerálů). Jen asi 300 z nich se však vyskytuje v přírodě běžně.

Minerály neboli nerosty jsou anorganické stejnorodé přírodniny. Jejich složení je možno vyjádřit chemickou značkou nebo chemickým vzorcem.
Za minerály považujeme i některé přírodní organické látky (například jantar). Studiem minerálů se zabývá věda mineralogie.

Hornina je směs nerostů. Může ale být tvořena i jedním jediným minerálem; příkladem může být vápenec. Horniny tvoří zemskou kůru.
Studiem hornin se zabývá petrologie. 99 % všech hornin je tvořeno přibližně pouhými 30 minerály. Tyto minerály označujeme jako horninotvorné. Patří k nim například křemen, živce nebo slídy.

 

Žula - hlavní minerály
Žula je hornina, která se skládá z minerálů křemene, živce (plagioklas a ortoklas) a slídy (biotit).

 


Hlavní stránka ] [ Co to je minerál ] [ Tvary krystalů ] [ Vlastnosti ] [ Přehled minerálů ] [ Mineralogický systém ] [ Vznik minerálů a ložisek ] [ Mapa lokalit ] [ Přehled lokalit ] [ Hry ] [ Odkazy ] [ Rejstřík ]

Stránky najdete na adrese: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze