Hry
Hlavní stránka ] [ Co to je minerál ] [ Tvary krystalů ] [ Vlastnosti ] [ Přehled minerálů ] [ Mineralogický systém ] [ Vznik minerálů a ložisek ] [ Mapa lokalit ] [ Přehled lokalit ] [ Hry ] [ Odkazy ] [ Rejstřík ]


 

Varianty poznávaček

[ Kdo vytáhne kámen začínající na určité písmeno | Kimovka | Co zmizelo | Poznávačka s tajenkou | Jdi na... ]


1) Kdo vytáhne kámen začínající na určité písmeno

doba trvání: 10 - 15 minut
počet hráčů: do 10
pomůcky: sbírka minerálů

Na stůl vyndáme co nejvíc vzorků ze sbírky, děti stojí okolo stolu a nedotýkají se ho. Vedoucí hry řekne písmeno a děti musí vzít do ruky vzorek, který na toto písmeno začíná. Většinou je několik možností. Za správně vytažený vzorek přičítáme bod. Vybrané minerály pak můžeme vrátit na stůl mezi ostatní a s hrou pokračovat podle potřeby nebo vytažený vzorek položit před dítě, které ho vytáhlo. Hra v tomto případě končí v okamžiku, kdy jsou minerály rozděleny mezi děti. Na konci vyhodnotíme výsledky (stačí první tři nejrychlejší). U této hry je důležité rychle poznat minerály a pohotově reagovat.2) Kimovka

doba trvání: 10 minut
počet hráčů: libovolný
pomůcky: sbírka minerálů

Na stůl položíme několik kamenů, které děti znají (10 - 15). Děti mají možnost minutu až dvě kameny prohlížet. Jen očima! Po tomto časovém intervalu, který na začátku musíme upřesnit, kameny zakryjeme šátkem. Děti pak musí napsat, co si pamatují. Za správně zapamatovaný vzorek přičítáme bod, za vymyšlený, který na stole nebyl, bod odečítáme. Touto hrou cvičíme rychlé poznávání a paměť.3) Co zmizelo

doba trvání: 15 - 20 minut
počet hráčů: libovolný
pomůcky: sbírka minerálů

Na stůl položíme vzorky minerálů (20 - 30), necháme děti, aby si je prohlédly. Na povel děti zavřou oči a v té chvíli odebereme jeden vzorek pryč. Kdo první po otevření očí přijde na to, který minerál zmizel, získá minerál do úschovy. Pokračujeme, dokud nezmizí všechny ukázky. Pak si hráči spočítají své trofeje. Pro zpestření hry můžeme děti trošku zmást tím, že místo odebrání jednoho vzorku naopak jeden vzorek přidáme. Tento vtípek doporučuji jen jednou během hry na odlehčení napětí.4) Poznávačka s tajenkou

doba trvání: 10 minut (a více, podle počtu položek v křížovce)
počet hráčů: 10
pomůcky: sbírka minerálů, křížovka

Na stole leží očíslované minerály, děti vyplňují připravenou křížovku. Kdo má první správně vyluštěnou tajenku vyhrává.
 5) Jdi na...

doba trvání: 10 - 15 minut
počet hráčů: libovolný
pomůcky: sbírka minerálů, předem připravené kartičky s názvy minerálů a postupem cesty

Po celém stole rozmístíme vzorky minerálů. U každého minerálu musí být kartička s jedním písmenem tajenky a názvem dalšího minerálu, na který se mají děti podívat.

příklad:
kartička
mineráljdi na...tajenka
kalcitjdi na galenitA
galenitjdi na ametystH
ametystjdi na sfaleritO
sfaleritto je konecJ

Minerály nejsou na stole uspořádány popořadě. První minerál není nijak zvláštně označen. Vedoucí hru zahájí vyslovením prvního minerálu. Potom hráči postupují samostatně podle kartiček. Kdo vyluští tajenku jako první, vyhrál. Každý minerální druh se může vyskytnout jen jednou. Počet minerálů odpovídá počtu písmen v tajence. (Pokud je tajenka hodně dlouhá, může být na jedné kartičce více písmen.) Je-li tajenka příliš jednoduchá, děti si ji často domyslí podle několika prvních písmen.

 

Hry pro geologický kroužek

[ Spící mnich | Kdo jsem | Pexeso na louce | Na honěnou | Stupnice tvrdosti | Poklička | Minerál lokalita... | Skákání | Minerály pozpátku | Lotto]


1) Spící mnich

doba trvání: 15 - 20 minut
počet hráčů: 6 a více
pomůcky: poklad - minerály

V klášteře vysoko v horách je mnoho krásných minerálů. Dlouho tam už nikdo nevstoupil a tak mnich, který minerály hlídá, má klid na spaní. Výprava loupežníků se pokusí poklad získat. Loupežníci se však musí pohybovat velmi potichu, aby nevzbudili mnicha zvyklého na klášterní ticho. Mnich má při spaní oči zavřené a zakryté rukama. Pokud ho někdo probudí, sundá mnich nejprve ruce z obličeje a pak pomalu otevírá oči. Koho mnich uvidí v pohybu, toho promění v sochu. Socha si položí ruku na hlavu a nehýbe se.
provedení: v místnosti, kde hrajeme (v chrámu), rozmístíme nábytek tak, aby ztížil tichý pohyb loupežníků. V jednom rohu místnosti necháme místo pro loupežníky. V tomto prostoru se mohou loupežníci kdykoliv hýbat a tady si také ukládají ukořistěné kameny. Když mnich usne, loupežníci mohou vstoupit do chrámu a potichu se plížit k pokladu, který je umístěn na druhé straně místnosti. Pokud hlukem probudí mnicha, musí se rychle (dokud mnich neotevře oči) přestat hýbat. Koho mnich uvidí v pohybu, toho promění v sochu. Socha se nesmí hýbat, má ruku položenou na hlavě a nese-li poklad, musí ho vrátit. Když je v klášteře opět ticho, mnich usíná. Loupežníci se opět pohybují směrem k pokladu a sochy stojí. Loupežník smí z chrámu odnášet vždy pouze jeden kámen (víc prostě neunese) a až pak se může vypravit pro další. Loupežníci, kteří nenesou poklad, mohou také sochy zachraňovat (Vezmou sochu za ruku a když mnich spí, odvedou ji do bezpečí ven z chrámu). Zachráněná socha je opět loupežník a pokračuje ve hře. Hra končí asi po dvaceti minutách. Loupežníci vítězí, pokud mnichovi odnosí poklad. Mnich naopak může vyhrát, pokud se mu podaří všechny loupežníky přeměnit v sochy.
(Vítězství mnicha není cílem, dojde k němu, pokud si loupežníci nepomáhají a hrají každý sám za sebe. Loupežníkům se v tomto případě kořist nepočítá. Mnich by se neměl snažit o vítězství příliš rychlým otvíráním očí. Měl by zřetelně sundat nejdřív ruce a pak teprve otevřít oči, aby měli loupežníci čas zareagovat.)
Po skončení hry si každý spočítá trofeje a navíc své kameny pojmenuje a popíše. Kdo svůj minerál nezná, může o něj ještě přijít.2) Kdo jsem

doba trvání: 10 minut
pomůcky: kartičky s názvy minerálů, zavírací špendlíky nebo oboustranná izolepa
počet hráčů: libovolný

Každému hráči přišpendlíme (nebo přilepíme) na záda název jednoho minerálu. V ruce nám musí zůstat ještě několik volných kartiček. Hráči se mezi sebou baví a musí zjistit své nové jméno, které mají napsané na zádech. Smí používat jen otázky, na které se odpovídá jen ano nebo ne. Kdo správně zjistí své jméno, získává bod a nové jméno. Po skončení spočítáme body. Pozn. pokud je venku tma, okna jsou jako zrcadla a děti na to většinou velmi rychle přijdou.3) Pexeso na louce

pomůcky: dvojice kartiček s názvy minerálů
doba trvání: 10 minut
počet hráčů: libovolný

Kartičky rozmístíme po louce. Hráči se snaží najít co nejvíc dvojic. Do ruky však smí vzít jen jednu kartičku a k té hledají dvojici. Cestou si všímají ostatních kartiček a pamatují si, kde která leží. Kartičku z ruky mohou kdykoliv položit zpět na louku a začít hledat jinou dvojici. Nalezenou dvojici si u sebe schovají a hledají další. Když je louka prázdná, spočítáme dvojice.
Pokračování:
a) vrátíme se do učebny (pokud je v blízkosti) a každý ze sbírky vytáhne vzorky, jejichž jména venku našel.
b) sedneme si na louce do kroužku a každý postupně řekne, které minerály našel a co o nich ví (barvu, tvrdost, výskyt...)
Vítěz je ten, kdo našel nejvíc dvojic a správně minerály našel nebo popsal.4) Na honěnou

doba trvání: podle potřeby
pomůcky: několik sad kartiček se stupnicí tvrdosti. (Na jedné kartičce je vždy jeden název a jedno číslo. Př.: diamant - 10)
počet hráčů: libovolný

Každý hráč dostane jednu kartičku s číslem. Vedoucímu hry musí ještě několik kartiček zůstat v ruce. Hráči s vyšším číslem honí nižší čísla. Desítku může honit jen jednička. Kdo je chycen, jde si k vedoucímu hry pro další kartičku (život) a hraje dál. Chytač si u sebe nechá kartičku chyceného. Na konci hry se spočítá, kdo chytil nejvíc hráčů. (Kartičky chycených se mohou v průběhu hry odevzdávat vedoucímu hry, aby ten měl něco na rozdávání. Vedoucí za tyto kartičky někam poznamená body.)
Když si hráči pamatují čísla ze stupnice, stačí aby byl na kartičce jen název minerálu ze stupnice. Apatit tak ví, že utíká před diamantem, korundem, topazem, křemenem a živcem a honí mastek, halit, kalcit a fluorit.5) Stupnice tvrdosti

doba trvání: 15 minut
pomůcky: tři sady kartiček se stupnicí tvrdosti. (Na jedné kartičce je vždy jeden název a jedno číslo. Př.: diamant - 10)
počet hráčů: 5 - 10

Kartičky rozložíme po stole číslicemi dolů. Hráči se ve hře střídají po kruhu. Kdo je na řadě, otáčí postupně kartičky a snaží se dosáhnout součtu 10. Po dosažení součtu si hráč nechává kartičky u sebe a získává bod. (Stejně tak může otočit samotnou desítku.) Kdo součet 10 přesáhne, obrací všechny kartičky zpět na stejné místo. Možnost má další hráč. Hráči by si měli pamatovat, kde která kartička leží.
Když si hráči pamatují čísla ze stupnice, stačí aby byl na kartičce jen název minerálu ze stupnice.6) Poklička

doba trvání: 10 - 15 minut
počet hráčů: libovolný
pomůcky: poklička

Hráči sedí v kruhu každý má jméno minerálu (nebo jméno minerálu s číslem ze stupnice tvrdosti). Jeden hráč je uprostřed kroužku a roztáčí pokličku. Když je poklička roztočená, hráč uprostřed řekne název minerálu nebo číslo. Hráč, jehož jméno bylo vyřčeno, musí chytit pokličku ještě roztočenou. Pokud se mu to podaří, jde si sednout a pokličku roztáčí stejný hráč jako minule. Komu poklička spadne, jde roztáčet pokličku doprostřed a zůstane tam, dokud ho někdo nevysvobodí.7) Minerál, lokalita...

doba trvání: 20 minut
počet hráčů: libovolný
pomůcky: papír a tužka pro každého hráče
Tato hra je obdobou známé hry jméno, město, rostlina, zvíře, věc. Každý si na papír předem nakreslí tabulku, do které bude psát. Předem se domluvíme na počtu položek. (Minerál, lokalita, geologický pojem, rostlina, zvíře, věc, kterou potřebuje geolog.) Před začátkem každého kola vylosujeme jedno písmeno z abecedy. Tímto písmenem pak začínají všechna slova. Kdo první vyplní všechny položky, řekne stop a nikdo už nesmí psát. Za správně napsaný pojem přičítáme 10 bodů. Pokud má to samé slovo více hráčů, dostanou jen 5 bodů. (Hodnotí se originalita.) Za prázdné políčko je 0. Po vyhodnocení písmene losujeme další...

Příklad:
Minerál Lokalita Geologický pojem Rostlina Zvíře Věc, kterou potřebuje geolog Body
kalcit Kutná Hora kaldera kopretina kapr kladivo 60
0 0 0 fialka fretka foťák 308) Skákání

pomůcky: dostatečná zásoba jednoduchých otázek z mineralogie nebo geologie, na které by hráči měli znát odpověď
doba trvání: 15 minut
počet hráčů: libovolný

Tuto hru hrajeme venku. Hráči se postaví do řady. Kdo ví odpověď na položenou otázku, může sounož poskočit dopředu. Někoho ze skákajících vyvoláme a ten řekne odpověď. Pokud neví, švindluje a vrací se zpět na začátek. Vítězí ten, kdo se první dostane do cíle.9) Minerály pozpátku

doba trvání: 5 minut
počet hráčů: libovolný
pomůcky: názvy minerálů napsané pozpátku

Vedoucí hry čte názvy minerálů pozpátku, hráči se snaží co nejrychleji říct správný název.
nílamrut, lyroks, nemeřk, tiryp, tiroulf, tichalam, láťšiřk, ticlak, kerouzap, tácha
 10) Lotto

doba trvání: 30 minut
počet hráčů: 2 a více
pomůcky: 9 hracích karet, 81 rozstříhaných kartiček s názvy a obrázky minerálů, 1 plátěný sáček

Tato hra je mineralogickou obdobou známé stolní hry lotto. Příprava hry zabere jen chviličku. Vytiskněte si dvakrát všech devět karet. Jednu řadu karet nechejte celou. Druhou řadu karet rozstříhejte na jednotlivé obrázky minerálů. Ty vložte do plátěného sáčku. Pozor! Některé názvy minerálů se na kartách vyskytují vícekrát, vždy se však liší obrázkem krystalu. Vedoucí hry rozdá karty hráčům tak, aby měl každý hráč nejméně jednu. Všechny karty musí být rozdané.
Chcete-li hrát hru poprvé a chystáte se karty vytisknout, můžete si sami zvolit počet karet, se kterým chcete hrát. (Například, je-li 7 hráčů, vytiskněte jen 7 karet, protože zbylé dvě by se mezi hráče špatně dělily.)
Má-li někdo z hráčů větší počet karet než ostatní, má těžší úkol, protože musí sledovat více karet najednou. Má však větší šanci, že se mu podaří jednu z karet dříve zaplnit. Pokud hraje více hráčů, mohou si karty rozdělit na řádky nebo sloupce.
Hra začíná. Hráči se postupně střídají v losování (vytahování kartiček s obrázky minerálů ze sáčku). Hráč, který je na řadě, vylosuje jednu kartičku s obrázkem minerálu a přečte název.
Losovat během celé hry může samozřejmě vedoucí. Pro mladší hráče je ale zajímavější a napínavější, pokud se mohou losování sami aktivně účastnit.
Poté si každý prohlédne svou velkou kartu a pokud na ní daný minerál stejného tvaru najde, může si vylosovanou kartičku položit na příslušné políčko na své kartě. Komu se podaří nejdříve obsadit všechna políčka na velké kartě, vyhrává. V této verzi jde ve hře jen o náhodu. Hru můžeme ztížit a zpestřit rychlým opakováním mineralogie. Než si hráč bude moci vylosovaný minerál nechat, musí o něm něco říct. Pravidla musí být jasně stanovena na začátku hry. Záleží samozřejmě na znalostech hráčů. U mladších můžeme chtít barvu, výskyt, zajímavost... U starších, kteří už prošli chemií, můžeme vyžadovat vzorec (nebo alespoň základní informaci o chemickém složení - např. turmalín). Kdo odpoví správně, může si minerál nechat. Pokud hráč odpoví špatně, vrací minerál zpět do losování a čeká na další příležitost. Je nutné zvolit optimální obtížnost. Pokud jsou otázky příliš těžké a hráči často vrací vylosované lístečky zpět, hra se protahuje a hráči ztrácí zájem.

Loto č. 1

albit

dvojče aragonitu

baryt

galenit

hematit

kasiterit

magnetit

ortoklas

sádrovec

Všech devět hracích karet je připraveno ke stažení v archivu.

 

Pracovní list

Znění pracovního listu si můžete stáhnout v archivu.

1) Přiřaď minerály k jednotlivým soustavám.

Chalkantit (modrá skalice)

Kalcit

granát

rutil

Olivín

augit

beryl

trojklonná - …………………
jednoklonná - ……………….
kosočtverečná - …………….
čtverečná - ………………….
šesterečná - …………………
klencová - …………………..
kubická - ……………………

2) Napiš Mohsovu stupnici tvrdosti. Jako pomůcku můžeš použít následující tvrzení.

Mastek je nejměkčí.
Fluorit rýpe do kalcitu, ale nerýpe do apatitu.
Halit rýpe jen do mastku.
Korund je tvrdší než topaz, ale měkčí než diamant.
Živec rýpe do apatitu, ale nerýpe do křemene.
Křemen je o čtyři stupně tvrdší než kalcit.
Topaz rýpe do křemene, ale nerýpe do korundu.
Diamant rýpe do všech minerálů.
1. …………………….
2. …………………….
3. …………………….
4. …………………….
5. …………………….
6. …………………….
7. …………………….
8. …………………….
9. …………………….
10. …………………….

3) Do pěti minerálů (slída, křemen, zlato, kalcit, galenit) jsi uhodil kladivem a minerály se rozpadly na malé kousíčky.

Na tenké lupínky se rozpadá …………………
Podle ploch krychle se rozpadá …………………
Podle ploch klence se rozpadá …………………
Podle nerovných ploch se láme ……………..
Jeden z uvedených minerálů se nerozpadl, ale podařilo se jej rozklepat do tenkého plíšku. Tento minerál se nazývá ………………

4) Petr šel do mineralogické sbírky utřít prach. Vyndal všechny minerály ven z poliček, utřel prach a chtěl jednotlivé vzorky zařadit zpět. Mezitím zapomněl, do kterých tříd minerály patří. Pomůžeš mu je vrátit na správná místa? (V jedné třídě jsou maximálně tři minerály.)

granát, apatit, diamant, fluorit, pyrit, hematit (krevel), sádrovec, kalcit, jantar, turmalín, grafit (tuha), olivín, korund, malachit, měď, halit (sůl kamenná), galenit, baryt, křemen, sfalerit, aragonit, chalkantit (modrá skalice)

I. Prvky …………………………………………………………………………………..
II. Sulfidy ………………………………………………………………………………..
III. Halogenidy …………………………………………………………………………..
IV. Oxidy a hydroxidy …………………………………………………………………..
V. Uhličitany …………………………………………………………………………….
VI. Sírany ……………………………………………………………………………….
VII. Fosforečnany ……………………………………………………………………….
VIII. Křemičitany. ……………………………………………………………………….
IX. Organické minerály…………………………………………………………………..

5) Víš, které minerály jsou pro člověka důležité? Spoj minerály a jejich použití.
ruda olovasádrovec
žáruvzdorné nádoby, náplně do tužek uraninit (smolinec)
potravinářstvígrafit (tuha)
sádra, cementhalit (sůl kamenná)
porcelángalenit
nejkvalitnější ruda železazlato
ruda uranu kaolinit
mince, šperky, elektrotechnikamagnetit

6) Najdi minerály schované ve větách.

1. Adame, ty staré noviny vyhoď.
2. V dešti je nejlepší zahalit se do pláštěnky.
3. Doma stekla voda po okně.
4. Nekal citrónovou šťávu.
5. Na věži ve Cvikově straší.
6. Máma odvezla Tomáše na kroužek.
7. Naše chata chátrá.
8. Vlčí stopa zapadla sněhem.
9. Nabrus ostří brouskem.
10. Vedoucí vysoké pece přikývl, taví nikl a železo už deset let.
11. Děcko pálilo na zahradě staré listí.

7) Ze kterého žáruvzdorného minerálu se vyrábějí okénka do kamen (tzv. "americká kamna")?

………………………………………………..

8) Zjistěte, jak se nazývá hornina tvořící pozadí stránky "Přehled minerálů" a který minerál obsahuje.

………………………………………………..

9) Jaké minerály můžete najít ve vašem městě a okolí? Můžete použít mapu nebo rejstřík. (Kliknete-li na číslo na mapě, budete přepnuti do rejstříku. V příkazovém řádku nad rejstříkem se vám na konci objeví název lokality. Lokalitu vyhledejte v rejstříku podle abecedy.)

………………………………………………..

10) Našli jste minerál, který neznáte. K jeho určení máte jen sklíčko a porcelánovou destičku.

Minerál je bezbarvý, rýpe do skla a na porcelánové destičce zanechává bílou stopu. Je to:
a) kalcit
b) křemen
c) halit (sůl kamenná)
d) baryt

Minerál je bezbarvý, do skla nerýpe a na porcelánové destičce zanechává bílou stopu. Tento minerál je:
a) křemen
b) topaz
c) kalcit
d) diamant

Minerál má žlutou barvu, černý vryp a do skla rýpe. Tento minerál je:
a) pyrit
b) chalkopyrit
c) zlato
d) síra

Tento minerál má stříbřitě šedou až černou barvu, červený vryp a do skla rýpe. Je to:
a) antimonit
b) augit
c) amfibol
d) hematit

 

Modely


krychle

klenec

čtyřstěn

osmistěn

osmistěn a krychle

dvanáctistěn

Všechny modely si můžete stáhnout v archivu:
MODELY.ZIP nebo MODELY.EXE


Hlavní stránka ] [ Co to je minerál ] [ Tvary krystalů ] [ Vlastnosti ] [ Přehled minerálů ] [ Mineralogický systém ] [ Vznik minerálů a ložisek ] [ Mapa lokalit ] [ Přehled lokalit ] [ Hry ] [ Odkazy ] [ Rejstřík ]

Stránky najdete na adrese: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze