Úvod do studia plynokapalných inkluzí

J. Zachariáš

Inkluze

2000

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
UK PřF - PrahaOBSAH

1. Úvod

2. Metodický postup studia plynokapalných inkluzí

3. Výskyt inkluzí v přírodních materiálech

4. Klasifikace inkluzí

5. Morfologie inkluzí
5.1. Zachycení (vznik) a růst inkluzí
5.2. Necking down
5.3. Stupeň zaplnění

6. Aparatura
6.1. Mikrotermometrický stolek
6.2. Mikroskop
6.3. Destičky

7. Základy mikrotermometrie
7.1. Vodné roztoky (bez přítomnosti plynů typu CO2, N2, CH4, ...)

7.1.1. Fázové vztahy za nízkých teplot (kryometrie)
7.1.1.1. H2O - NaCl
7.1.1.2. H2O - NaCl - CaCl2
7.1.1.3. Stručné shrnutí a praktické rady

7.1.2. Fázové změny za vyšších teplot (homogenizace)
7.1.2.1. Homogenizace plynné a kapalné fáze
7.1.2.2. Homogenizace inkluzí obsahujících plynnou, kapalnou a pevnou fázi
7.1.2.3. Salinita inkluzí s dvěma dceřinými minerály (H2O - NaCl - KCl systém)

7.2. Bezvodý systém CO2 ± CH4 - N2
7.2.1. Jednosložková soustava – čistý CO2
7.2.2. Další jednosložkové soustavy – CH4, N2, aj.
7.2.3. Binární soustavy CO2 - CH4 a CO2 - N2
7.2.4. Ternární soustava CO2 - CH4 - N2
7.3. Binární H2O - CO2 a vícesložkový H2O - CO2 - NaCl (± CH4 - N2) systém
7.3.1. Mikrotermometrická měření
7.3.2. Určování salinity

8. Presentace mikrotermometrických dat

9. Interpretace mikrotermometrických dat
9.1. Výpočet isochor
9.2. Odhad PT podmínek zachycení inkluzí a vzniku minerálů
9.3. Interpretace vývojových trendů na diagramech typu Th x salinita (Tm)
9.4. Interpretace inkluzí zachycených v prostředí heterogenního fluida
9.5. Litostatický vs. Hydrostatický režim, přepočet tlaku fluid na paleohloubku

10. Seznam citované a doporučené literatury

11. Seznam použitých symbolů a zkratek


Stránky najdete na adrese: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/inkluze.html
Autor: Jiří Zachariáš, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze