migranti
znak
Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu
Hlavní stránka
Zápisy
Odkazy
Aktivity
Kontakty

 

Prezentace účastníků mezinárodní konference
„Nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku
a střední Evropě“

9. října 2006 - Universita Karlova, Přírodovědecká fakulta

gif

Andrea Baršová (Úřad vlády ČR): Politický a právní rámec řízení ekonomicky motivovaného přistěhovalectví v EU. Současný stav a perspektivy.

gif Zdeněk Čermák, Dagmar Dzúrová, (PřF UK): Sociálně ekonomické charakteristiky nelegálních migrantů v Praze a okolí.
gif Dita Čermáková (PřF UK): Organizace nelegální práce cizinců v Česku.
gif

Dušan Drbohlav, Lenka Lachmanová  (PřF UK): Vybrané výsledky Delfy šetření nelegálních migrantů a jejich ekonomických aktivit v Česku.

gif

Dušan Drbohlav, Eva Janská (PřF UK): Osudy nelegálních migrantů v jejich příbězích – výsledky kvalitativního výzkumu.

gif

Judit Juhász (PANTA REI, Maďarsko): Some characteristics of illegal employment of foreigners in Hungary.

gif M. Jandl, A. Stepien, Ch. Hollomey, S. Gendera (ICMPD, Rakousko): Selected results of the Delphi survey on illegal/irregular economic activities of migrants in Austria.
gif Olena Malynovska (National Institute of International Security Problems,Ukrajina): Emigration form Ukraine.
gif

Mathilde Darley (CEFRES, Francie): Policies of Czech State Agencies for Fighting against Illegal  Migration.

gif

Milada Horáková (VÚPSV): Aktuální trendy na trhu práce v Česku.

gif Martina Kalinová (MPSV ČR): Možnosti a cíle Mezirezortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců.
gif Lenka Myslíková (MV ČR): Příprava opatření vlády proti „klientskému systému“
gif

Milan Lupták (VŠE Praha): Teorie a praxe klientelismu na příkladu ukrajinské migrační komunity v ČR.

gif

Michal Nekorjak (MU Brno): Nelegální strategie migrujících Vietnamců a Ukrajinců.

gif

Pavla Burdová-Hradečná (PPU): Žadatelé o azyl a nelegální práce.

gif

Petra Burčíková (La Strada): Obchod s lidmi a nucená či vykořisťující práce v ČR.

 

 

 

Aktuality

Průběžná zpráva projektu
za rok 2007
za rok 2006
za rok 2005