Urbanizační procesy v Pražském městském regionu
Projekt Grantové agentury ČR 403/04/P129 

Hlavní řešitel: RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Období řešení: 2004-2006

Úvodní  stránka

Cíle projektu

Výzkum

Publikace

Další výstupy

Odkazy