Urbanizační procesy v Pražském městském regionu
Projekt Grantové agentury ČR 403/04/P129 

Hlavní řešitel: RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Období řešení: 2004-2006

Úvodní  stránka

 

Martin Ouředníček - osobní stránka hlavního řešitele
Martin Ouředníček - stránka na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje

Urbanizace a vývoj měst - volitelná přednáška ze sociální geografie
Sociální geografie Prahy - volitelná přednáška ze sociální geografie

SELMA - stránky konsorcia projektu o ekonomické dekoncentraci 
SELMA - stránky českého týmu

- Grantová agentura ČR

Cíle projektu

Výzkum

Publikace

Další výstupy

Odkazy