Image

Kontakt


Název výstavy: Výstava 3D modelů
Termín: 11. 11. 2019 – 29. 2. 2020

Autoři výstavy:
Ing. Miroslav Čábelka (cabelka@natur.cuni.cz), 221 951 406
Ing. Eva Štefanová, Ph.D. (stefano1@natur.cuni.cz), 221 951 406

Pořádá: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Autor námětu: Miroslav Čábelka
Grafická realizace výstavy a tisk posterů: Miroslav Čábelka
Spolupráce na výstavě: Josef Laštovička, Jakub Lysák, Eva Novotná
Korektury: Eva Štefanová, Miroslav Čábelka
Model Albertova na úvodním posteru: David Maceška
Konzultace: Eva Novotná

Autoři posterů:
Lukáš Brůha, Ivo Brýdl, Miroslav Čábelka, Vendula Dastychová, Šárka Juřinová, Michal Kowalski, Pavlo Kryshenyk, David Kuncl, Lucie Kupková, Ondřej Lagner, Josef Laštovička, Jakub Lysák, David Maceška, Robert Marek, Kristýna Měchurová, Eva Novotná, Tomáš Palatý, Markéta Potůčková, Eva Štefanová, Přemysl Štych, Michaela Tomková, Jan Vízner

Ukázky studentských prací:
Výsledky semestrálních prací studentů z předmětů Vizualizace prostorových dat a 3D modelování.

Modely vytištěné na 3D tiskárně: Vendula Dastychová, Josef Laštovička
Modely polyedrických glóbů: Jakub Lysák, Michaela Tomková, Tereza Peterková
Papírový 3D model Přírodovědecké fakulty: Antonín Bačo
Strukturované modely ostrovů: Michal Šatava, Jan Spour
Model hradu Karlštejn: Stanislav Rataj

Doprovodná videa:
Miroslav Čábelka, David Kuncl, Tereza Kadeřábková, Josef Laštovička, David Maceška

Dále spolupracovali: Zuzana Jarošová, Blanka Šimánová

Image

O výstavě

Výstava prezentuje 3D modely vytvořené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK.

Více
Image

Postery

Vystaveno je 20 posterů s ukázkou 3D modelů a 4 postery s ukázkami studentských seminárních prací.

Více
Image

Videa

3D animace je pomyslným dalším stupněm při tvorbě 3D modelu. Někdy bývá nazývána čtvrtým rozměrem.

Více
Image

Kontakt

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Více