Image

Videa

3D animace je pomyslným dalším stupněm při tvorbě 3D modelu a někdy bývá nazývána čtvrtým rozměrem. Je to způsob, jak zvýšit atraktivitu vytvořeného 3D modelu. Animace je schopna zachytit nejen podobu, ale i vývoj objektu v čase. Ukázku 3D modelů v pohybu si návštěvníci můžou prohlédnout během výstavy na obrazovce.

Všechna videa jsou přístupná na YouTube. Prohlédnout si je můžete na této stránce.

Videa promítaná během výstavy

Rekonstrukce středověkého Ostrovského kláštera
Autoři: Josef Laštovička, Tomáš Palatý, Přemysl Štych, Vendula Dastychová, Pavlo Kryshenyk, Šárka Juřinová, Jan Vizner
Animace vznikla v rámci grantu Mitsubishi a dále za podpory Středočeského kraje, Regionálního muzea Jílové u Prahy, Lumion CZ, Mezi řeky z.s., Archaia a Národního muzea.

Prohlídka přízemí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Autoři: David Maceška, Miroslav Čábelka
Animace vznikla v rámci bakalářské práce, obhájené v roce 2018 na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Animace stavby budovy

Autoři: David Kuncl, Miroslav Čábelka
Animace vznikla v rámci bakalářské práce, obhájené v roce 2019 na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Labská bouda - 3D model z roku 1930

Autorka 3D modelu: Tereza Kadeřábková
Autoři videa: Tereza Kadeřábková, Miroslav Čábelka
Video vzniklo v roce 2018 jako výstup projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění (Zaniklé krajiny).

Zaniklá obec Jablonec

Autor: David Maceška
Video vzniklo v roce 2018 jako výstup projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění (Zaniklé krajiny).

Zaniklá obec Mušov

Autor: David Maceška
Video vzniklo v roce 2019 jako výstup projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění (Zaniklé krajiny).

Zaniklá obec Rajchéřov

Autor: Markéta Žuravská
Video vzniklo v roce 2019 jako výstup projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění (Zaniklé krajiny).

Zaniklá obec Hůrka

Autor: Mojmír Polák
Video vzniklo v roce 2019 jako výstup projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění (Zaniklé krajiny).

Image

O výstavě

Výstava prezentuje 3D modely vytvořené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK.

Více
Image

Postery

Vystaveno je 20 posterů s ukázkou 3D modelů a 4 postery s ukázkami studentských seminárních prací.

Více
Image

Videa

3D animace je pomyslným dalším stupněm při tvorbě 3D modelu. Někdy bývá nazývána čtvrtým rozměrem.

Více
Image

Kontakt

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Více