Image

Videa

3D animace je pomyslným dalším stupněm při tvorbě 3D modelu a někdy bývá nazývána čtvrtým rozměrem. Je to způsob, jak zvýšit atraktivitu vytvořeného 3D modelu. Animace je schopna zachytit nejen podobu, ale i vývoj objektu v čase. Ukázku 3D modelů v pohybu si návštěvníci můžou prohlédnout během výstavy na obrazovce.

Videa promítaná během výstavy

Rekonstrukce středověkého Ostrovského kláštera
Autoři: Josef Laštovička, Tomáš Palatý, Přemysl Štych, Vendula Dastychová, Pavlo Kryshenyk, Šárka Juřinová, Jan Vizner
Animace vznikla v rámci grantu Mitsubishi a dále za podpory Středočeského kraje, Regionálního muzea Jílové u Prahy, Lumion CZ, Mezi řeky z.s., Archaia a Národního muzea.

Prohlídka přízemí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Autoři: David Maceška, Miroslav Čábelka
Animace vznikla v rámci bakalářské práce, obhájené v roce 2018 na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Animace stavby budovy

Autoři: David Kuncl, Miroslav Čábelka
Animace vznikla v rámci bakalářské práce, obhájené v roce 2019 na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Labská bouda - 3D model z roku 1930

Autorka 3D modelu: Tereza Kadeřábková
Autoři videa: Tereza Kadeřábková, Miroslav Čábelka
Video vzniklo v roce 2018 jako výstup projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění (Zaniklé krajiny).

Zaniklá obec Jablonec

Autor: David Maceška
Video vzniklo v roce 2018 jako výstup projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění (Zaniklé krajiny).

Image

O výstavě

Výstava prezentuje 3D modely vytvořené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK.

Více
Image

Postery

Vystaveno je 20 posterů s ukázkou 3D modelů a 4 postery s ukázkami studentských seminárních prací.

Více
Image

Videa

3D animace je pomyslným dalším stupněm při tvorbě 3D modelu. Někdy bývá nazývána čtvrtým rozměrem.

Více
Image

Kontakt

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Více