Image

Postery

Výstava představuje 20 základních posterů s problematikou a výstupy 3D. Dále 4 postery s ukázkami studentských prací, které byly vytvořeny jako semestrální práce v předmětech Vizualizace prostorových dat a 3D modelování.

Seznam posterů

 • Úvodní poster (náhled posteru)
 • 3D model kampusu Albertov
 • Zaniklý pracovní tábor Rovnost na Jáchymovsku
 • Detailní fotorealistické modely- zaniklá obce Jablonec
 • 3D modelování interiérů - přízemí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 • Animace stavby budovy - objekt dřevěná Útulna
 • Interaktivní 3D model zaniklé obce Mušov (http://musov.wz.cz)
 • Modely krajiny Kutnohorska (náhled posteru)
 • 3D model Bílé věže v Hradci Králové z dat pozemního laserového skenování
 • 3D modelování skalních útvarů v Labském pískovcovém pohoří
 • Tvorba 3D modelů z dat UAV
 • Digitalizace starých glóbů - Neuester Erd-Globus
 • Polyedrické glóby (náhled posteru)
 • Modely prostorových dat - od 2D k 3D
 • Stupeň detailu 3D scény
 • Rekonstrukce středověkého Ostrovského kláštera I.
 • Rekonstrukce středověkého Ostrovského kláštera II.

Ukákzy studenstkých prací

Ukázky studentských prací, které byly vytvořeny jako semestrální práce v předmětech Vizualizace prostorových dat a 3D modelování.

 • Budova děkanátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2 (autorka: Anna Krusová)
 • Výdech z metra na stanici Strašnická (autor: David Maceška)
 • Multiplexní znak 72/II v Prachaticích (autorka: Markéta Žuravská)
 • Kostel Panny Marie Bolestné a nemocnice sv. Alžběty, Praha, ulice Na Slupi (autorka: Markéta Žuravská)
Image

O výstavě

Výstava prezentuje 3D modely vytvořené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK.

Více
Image

Postery

Vystaveno je 20 posterů s ukázkou 3D modelů a 4 postery s ukázkami studentských seminárních prací.

Více
Image

Videa

3D animace je pomyslným dalším stupněm při tvorbě 3D modelu. Někdy bývá nazývána čtvrtým rozměrem.

Více
Image

Kontakt

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Více