Image

O výstavě

Výstavu pořádá katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Geografická sekce, Přírodvědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Termín: 11.11.2019 - 29.2.20120
Místo: Albertov 6, Praha 2, 2. patro, předsálí Mapové sbírky
Web: http://web.natur.cuni.cz/gis/3d
Doprovodné pořady: videa na plasmové obrazovce
Vstup volný

Výstava prezentuje výsledky tvorby 3D modelů, které vznikly ve spolupráci vědeckých pracovníků a studentů na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Příkladem jsou 3D modely rizikových skalních útvarů v Labském pískovcovém pohoří, které byly vytvořeny na základě přesného zaměření pomocí dronu, laserovým skenerem a dalšími fotogrammetrickými a geodetickými metodami. Vytvořené prostorové modely umožní získat lepší představu o geologických rizicích v lokalitě.
V roce 1920 byla založena Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Při příležitosti 100. výročí této události byl vytvořen 3D model Albertova, a to ve třech různých časových období.
V rámci zpřístupňování starých kartografických děl široké veřejnosti je prováděna jejich digitalizace. Příkladem je 3D model starého glóbu Neuester Erd-Globus, který je součástí archivu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK.
Katedra je zapojena do projektů, které řeší problematiku 3D modelování zaniklých krajin a míst. Česká krajina se v minulosti na mnoha místech změnila k nepoznání. Významné změny zaznamenala po skončení druhé světové války v důsledku převratných poválečných událostí. V průběhu několika let byly vysídleny stovky pohraničních obcí a mnohé z nich byly zcela zbořeny. Jak se podařilo vybrané lokality zrekonstruovat, si můžete prohlédnout na 3D modelech zaniklé obce Jablonec a pracovního tábora Rovnost na Jáchymovsku. Návštěvníci výstavy se také mohou vydat na cestu časem při prohlídce zrekonstruovaného středověkého Ostrovského kláštera.
3D animace je pomyslným dalším stupněm při tvorbě 3D modelu a někdy bývá nazývána čtvrtým rozměrem. Ukázky modelů v pohybu jsou v rámci výstavy promítány na obrazovce. Návštěvníci si mohou prohlédnout například animaci interiéru přízemí Přírodovědecké fakulty, zaniklé obce Jablonec, středověkého Ostrovského kláštera a další.
Součástí výstavy je rovněž papírový model budovy Přírodovědecké fakulty, polyedrické glóby a zaniklý Ostrovský klášter vytištěný na 3D tiskárně.

Kontakty na autory výstavy:
Ing. Miroslav Čábelka (cabelka@natur.cuni.cz), 221 951 406
Ing. Eva Štefanová, Ph.D (stefano1@natur.cuni.cz), 221 951 406

Image

O výstavě

Výstava prezentuje 3D modely vytvořené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK.

Více
Image

Postery

Vystaveno je 20 posterů s ukázkou 3D modelů a 4 postery s ukázkami studentských seminárních prací.

Více
Image

Videa

3D animace je pomyslným dalším stupněm při tvorbě 3D modelu. Někdy bývá nazývána čtvrtým rozměrem.

Více
Image

Kontakt

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Více