Domů

Facebook

Metody v SG II

Seminář probíhá šestým rokem a vzešel z transformace cvičení Geografie obyvatelstva a sídel II a Ekonomická geografie II. Jednotlivé procvičované metody, dovednosti a kompetence rozvíjejí specifické potřeby studentů pro obor sociální a regionální geografie a směřují zejména k získání dovedností a kompetencí k tvorbě analytického textu, práce s literaturou, interpretaci a prezentaci výsledků práce. Cílem je připravit studenty pro psaní bakalářské a diplomové práce ze sociální geografie.

Vyučující:

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (garant)

RNDr. Vít Jančák, Ph.D.

RNDr. Petra Špačková, Ph.D.

RNDr. Martin Šimon, Ph.D.

Mgr. Václav Jaroš

 

- zimní semestr, 4 kredity (0/2, z)

 

Stránky předmětu na Moodle.