News page

Elektronická přihláška k využívání služeb knihoven UK

Využívat služby knihoven UK mohou studující a pracující na UK (s pracovně-právním vztahem) a externí registrovaní uživatelé služeb. Další podmínkou je mít jeden z průkazů UK, který je možné získat v UK Pointu – Informačním, poradenském a sociálním centru. Jakmile máte k dispozici průkaz UK, můžete se zaregistrovat do knihoven UK vyplněním elektronické přihlášky.  Elektronická přihláška Vyplněním přihlášky dáváte […]