News page

Modelové otázky

Od 1. března 2024 bude v Knihovně chemie ukončen prodej titulu „Modelové otázky k přijímací zkoušce z chemie na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy“ Nově ho můžete zakoupit na Odboru vnějších vztahů PřF UK (Albertov 6, 128 00 Praha 2, Místnost 130, 1. NP) Nebo na fakultním e-shopu prirodovedci.cz/eshop/