Modelové otázky

Od 1. března 2024 bude v Knihovně chemie ukončen prodej titulu

„Modelové otázky k přijímací zkoušce z chemie na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy“

Nově ho můžete zakoupit na Odboru vnějších vztahů PřF UK (Albertov 6, 128 00 Praha 2, Místnost 130, 1. NP)

Nebo na fakultním e-shopu prirodovedci.cz/eshop/