o katedře       o studiu       členové katedry       novinky       geografie na internetu

Katedra sociální geografie a regionálního  rozvoje
Přírodovědecká fakulta  UK
Albertov 6, 128 43 Praha 2, tel.: 221 95 1389, fax: 224 920 657
e-mail: ksgrrsek@natur.cuni.cz


Členové katedry                                                            Konzultační hodiny Letní semestr 2005/2006
                                                                                 

Vedoucí katedry: Doc. RNDr. Zdeněk Čermák,  CSc.


Zástupce vedoucího: Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.


Tajemnice katedry: RNDr. Helena Janů


Poradci pro studium: RNDr. Václav Frajer (UK PřF)

RNDr. Leoš Jeleček, CSc. (UK FF)

RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (UK MFF)

RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (UK FTVS)


Profesoři: Prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.

Prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc.


Docenti: Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.

Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

Doc. RNDr. Hana Kűhnlová, CSc.

Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Odborní asistenti: Mgr. Pavel Csank

RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

RNDr. Dana Fialová, Ph.D.

RNDr. Václav Frajer

RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.  !Změna adresy a telefonního čísla!

RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.    !Změna adresy a telefonního čísla!

RNDr. Vít Jančák, Ph.D.  !Změna adresy a telefonního čísla!

RNDr. Eva Janská, Ph.D.

RNDr. Leoš Jeleček, CSc.

RNDr. Ludvík Kopačka, CSc.

RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.   !Změna adresy a telefonního čísla!
Mgr. Tomáš Matějček

RNDr. Josef Novotný, Ph.D.

RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

RNDr. Radim Perlín

RNDr. Dana Řezníčková

RNDr. Jana Spilková
RNDr. Jana Temelová, Ph.D.

RNDr. Jiří Tomeš

RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.

RNDr. Jana Winklerová
Externí člen katedry: Doc. RNDr. Libor Krajíček, CSc.


Externí učitelé: Prof. George Demko, Ph.D.
Dartmouth College, USA

JUDr. Michal Illner, CSc.
Sociologický ústav ČAV, Praha

RNDr. Petr Boschek, CSc.
Filosofická fakulta UK, Praha
RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.
Jihočeská universita, Tábor

RNDr. Jan Vozáb, Ph.D.
Berman Group, Praha
RNDr. Jan Srb
DHV CR, Praha
Ing. Michal Gärtner
Praha
Ing. RNDr. Martina Pásková, Ph.D.
Ministerstvo životního prostředí, Praha
RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.
Open University, UK
Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.
University of Omaha, USA
Sekretariát katedry: Marie Lochmanová

Vilma Secová

Alena Unzeitigová

o katedře       o studiu       členové katedry       novinky       geografie na internetu