Domů

Facebook

Sociální geografie Prahy

Martin Ouředníček, Jiří Nemeškal, Jana Jíchová

- zimní semestr, 2/3 kredity (1/1 z, zk)

 

Stránky předmětu na Moodle. 

 

Přednáška je zaměřena na charakteristiku Prahy z pohledu sociální geografie. Hodnocen je vývoj města, jeho populační a prostorový růst, vnitřní sociálně prostorová struktura, sociální prostředí, postavení Prahy v systému českých a evropských měst. Pozornost je věnována rovněž současnému rozvoji města, správě, plánování a prostorovým vztahům uvnitř metropolitního regionu. Náplň přednášek vychází z grantových projektů a empirického výzkumu členů týmu Urbánní a regionální laboratoře URRlab.