Domů

Facebook

Zkouška

ZS 2019/2020

Zkouška ze předmětu Sociální geografie Prahy se skládá ze a) dvou témat ze seznamu níže a b) diskuze na třemi přečtenými články/ kapitolami z knih k tématům probíraných v průběhu semestru. Místo jedné publikace může být nastudována složitější specializovaná mapa z Atlasu obyvatelstva, a to včetně doprovodného textu.

Vypsané termíny zkoušky v SISu jsou po dohodě se studenty:

bude zveřejněno

 
Zkoušky se konají v pracovně doc. Ouředníčka, místnost č. 365.

 

Témata ke zkoušce

1. Vývoj osídlení pražského území a významné změny v sociální geografii města do roku 1945

2. Vývoj osídlení pražského území a významné změny v sociální geografii města po roce 1945

3. Územní růst města a aglomerace ve 20. století

4. Vývoj administrativního členění města a územní jednotky využívané v sociální geografii

5. Populační vývoj Prahy a jejích částí

6. Historický vývoj sociálně prostorové struktury Prahy

7. Sociálně prostorová struktura Prahy – demografický, etnický a sociální status

8. Sociální klima pražských čtvrtí

9. Vývoj a současné podmínky bydlení v Praze

10. Sociální prostředí v pražských zónách – bydlící x přítomné obyvatelstvo

11. Centrum Prahy - vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

12. Centrum Prahy – každodenní život a rytmus lokalit

13. Vnitřní město - vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

14. Sociálně-geografická charakteristika vybrané čtvrti vnitřního města

15. Vnější město -  vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

16. Sociálně-geografická charakteristika vybraného sídliště v Praze

17. Zázemí města - vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

18. Sociálně-geografická charakteristika vybraného suburbia Prahy

19. Výzkum kriminality ve městě, bezpečné a nebezpečné lokality