Domů

Termíny výuky, mikroprojekt

Přednáška v ZS 2018/19 probíhá v pátek od 9:00 do 10:30 v posluchárně VEZ (Albertov 6, 3. patro)

 

Č.

Datum

Téma přednášky

1.

5. 10. 2018

Jiří Nemeškal: Úvodní informativní schůzka, požadavky k zápočtu a ke zkoušce, zadání mikroprojektu

2.

12. 10. 2018

Martin Ouředníček: Historický vývoj Prahy, územní členění a růst města, pražský místopis

3.

19. 10. 2018

Ivana Přidalová: Populační vývoj Prahy: přirozená měna a migrace

4.

26. 10. 2018

Lucie Pospíšilová: Bydlení a sociálně prostorová struktura v pražské historii

5.

2. 11. 2018

Nina Dvořáková: Sociální prostředí Prahy po roce 1989

6.

9. 11. 2018

Lucie Pospíšilová: Proměny pražského centra

7.

16. 11. 2018

Martin Ouředníček: Vnitřní město, problémy a procesy

8.

23. 11. 2018

Martin Ouředníček: Pražská sídliště, rozvoj vnějšího města

9.

30. 11. 2018

Martin Ouředníček: Suburbánní zóna Prahy, procesy a problémy

10.

7. 12. 2018

Jana Jíchová: Strach a kriminalita v pražských čtvrtích

11.

14. 12. 2018

Jiří Nemeškal: Nerezidenční suburbanizace v zázemí Prahy

12.

21. 12. 2018

Zhlédnutí filmu s problematikou vývoje a struktury Prahy - distanční hodina, studenti zhlédnou film samostatně

13.

4. 1. 2019

Diskuze s hostem - bude upřesněno

14.

11. 1. 2019

Jiří Nemeškal, Martin Ouředníček: Výzkumy URRlab v Praze

ZK

 

Termíny doplníme po dohodě se studenty

 

MIKROPROJEKT

Mikroprojekt je podmínkou pro udělení zápočtu nebo pro připuštění ke zkoušce. Jde o ucelený velmi malý projekt, který odpovídá na vybranou zajímavou otázku vztahující se k aktuálním problémům a procesům v Pražském metropolitním regionu. Mikroprojekt je zpracován ve dvojici a bude prezentován v rámci přednášky nebo na závěrečném semináři podle vhodnosti tématu. Projekt by měl mít zajímavý a silný argument, ve kterém se projeví touha studentů něco zjistit, dokázat, prověřit. Dále by měla navazovat empirická část s tabulkou, grafem nebo mapou, fotografická dokumentace, přepis rozhovorů, vyhodnocení ankety nebo kvalitativního šetření, pozorování apod. Vítány jsou kreativní nápady na obsahovou náplň a zejména formu zpracování a prezentace – fotovýstava, video, poster, statistická analýza, rozhovor, anketa, v krajním případě i ppt prezentace. Studenti přijdou s vlastními nápady na téma a formu zpracování. Témata mikroprojektu musí být odsouhlaseno vyučujícím do 26.10.2018 ideálně na přednášce, případně pak e-mailem (jiri.nemeskal@natur.cuni.cz). Výstup mikroprojektu se po prezentaci na hodině odevzdává do moodlu.