Biologie hmyzích vektorů a jimi přenášených patogenů

Náš tým

Katedra Parazitologie, 1. suterén V-7, místnosti S03-S07
tel. 2 21 95 1814 nebo 1815

Publikace

Řešená témata:

1. Vývoj leishmanií ve střevě flebotomů

2. Sliny flebotomů a přenos leishmanií do hostitele

3. Ohniska Leishmania tropica a L. infantum ve Středomoří

4. Taxonomie flebotomů

5. Přenos ptačích trypanosom krevsajícími dvoukřídlými

6. Jednohostitelská kinetoplastida

Choroby přenášené hmyzem patří ve světě mezi nejdůležitější infekční onemocnění. Z deseti nejvýznamnějších tropických chorob sledovaných Světovou zdravotnickou organizací je hmyzem přenášeno sedm (www.who.int/tdr/)

Mezi původce těchto nejdůležitějších nákaz patří i leishmanie a trypanosomy (Sarcomastigophora: Trypanosomatidae), prvoci přenášení krevsajícím dvoukřídlým hmyzem (Diptera). Naše laboratoř studuje faktory, které ovlivňují vývoj prvoků v přenašeči a rozhodují o přenosu infekce do obratlovce. Hlavní část výzkumu probíhá na flebotomech (Psychodidae, Phlebotominae), kteří přenášejí leishmanie, dále studujeme i ptačí trypanosomy a jejich možné přenašeče.

Leishmaniosy jsou onemocnění, která se vyskytují v subtropech a tropech celého světa. Počet nemocných se odhaduje na 10-20 milionů. Charakter onemocnění je velmi individuální a záleží jak na vlastnostech parazita, tak i na imunoreaktivitě napadeného člověka. Většina druhů leishmanií, např. L. major, L. tropica a L.mexicana, působí kožní onemocnění, které se spontánně hojí. Klinicky nejvýznamnější je leishmaniosa viscerální, působená druhy L. donovani a L. infantum, která se projevuje řadou nespecifických příznaků (např. kolísavé horečky, hepatosplenomegalie, anemie) a může končit i smrtí. Většina leishmanios jsou zoonosy, kde rezervoárem onemocnění jsou savci, nejčastěji hlodavci nebo psi. (Podrobnější údaje: www.who.int/tdr/diseases/leish/)

Naše skupina vlastní světově unikátní chovy flebotomů, v kryobankách máme k dispozici mnoho druhů a kmenů leishmanií. Díky tomu můžeme studovat faktory důležité pro vývoj a přenos leishmaniózy na různých kombinacích přenašeče a parazita a získávat tak unikátní a cenné výsledky (viz seznam publikací). Využíváme přitom nejrůznější metody od studia DNA a proteinů, přes histologii a elektronovou mikroskopii po imunologii či klasickou entomologii. Kromě laboratorní práce podnikáme i terénní výzkumy v endemických oblastech leishmanióz, nejčastěji v Turecku a v Izraeli. Spolupracujeme s výzkumnými týmy celého světa a naši studenti pravidelně vyjíždějí na stáže či studium do prvotřídních zahraničních laboratoří a universit.

Životní cyklus leishmanií. Flebotom při sání přenese bičíkaté promastigoty, v hostiteli parazit žije uvnitř fagocytů jako amastigot.

Členové týmu a jejich výzkumná témata

Petr Volf
(vedoucí týmu)

Milena Svobodová ptačí parazité

Jan Votýpka osobní stránka a publikace

Jovana Sádlová Význam peritrofické matrix flebotomů pro vývoj leishmanií

Iva Kolářová osobní stránka Imunomodulační aktivita slin flebotomů (Diptera: Phlebotominae)

Jitka Myšková Funkce glykoproteinů flebotomů v životním cyklu leishmanií

Vít Dvořák Vnitrodruhová variabilita Phlebotomus sergenti

Věra Volfová
Enzymy slinných žlaz flebotomů

Lucie Pěničková Inhibitory proteáz u leishmanií a jejich úloha v přenašeči

Veronika Hrobáriková Vývoj různých kmenů Leishmania infantum ve flebotomech

Kristýna Šimková laborantka

Postgraduální studenti

Jana Rádrová Krevsající dvoukřídlí jako přenašeči infekčních onemocnění na území ČR

Helena Klepetková Jednohostitelská kinetoplastida hmyzu

Jana Hlaváčová Vliv enviromentálních a molekulárních faktorů na vývoj leishmanií v přenašečích

Alsu Chajbullinová Molekulární taxonomie flebotomů podrodů Larroussius a Adlerius

Michal Šíma Identifikace, exprese a charakterizace antigenů slinných žláz Phlebotomus orientalis

Aysheshm Kassahum Populační variabilita flebotomů - přenašečů viscerální leishmaniózy v Etiopii

Tatiana Košťálová Protilátky proti slinám flebotomů u domacích zvířat z endemických oblastí viscerální leishmaniózy

Tereza Leštinová Role makrofágů a NO v interakci parazit-vektor-hostitel

Kateřina Pružinová Studium faktorů ovlivňujících trávení krve u samic flebotomů a vývoj leishmanií v jejich střevě

Magda Jančářová Koinfekce leishmanií a gregarin u flebotomů

Nikola Polanská Sergentomyia schwetzi a Phlebotomus perniciosus: proteiny slinných žláz a protilátková odpověď hostitele

Kristýna Hlavačková Rod Sergentomyia a jeho role v přenosu leishmanií

Petra Sumová Charakterizace slinných proteinů přenašečů viscerální leishmaniózy a imunitní odpověď hostitele

Magisterští studenti
Marie Mračková Trypanosomy a mikrofilárie v tiplíkách
Karolina Majerová
Blanka Ferencová Využití rekombinantních polypeptidů při studiu protilátkové odpovědi proti flebotomům

Miroslav Homola Peritrofická matrix
Jolana Havlová Kinetoplastida švábů
Barbora Vojtková

Bakalářští studenti
Lucie Cvanová Viry u flebotomů
Vítězslav Gottfried Srovnání metod molekulární identifikace flebotomů
Markéta Grešová
Klára Jursová Alternativní přenašeči leishmanií
Lenka Pacáková Povrchové glykokonjugáty leishmanií a jejich úloha při interakci s hostitelem