CZ | ENG

Biologie hmyzích vektorů

Katedra Parazitologie, 1. suterén V-7, místnosti S03-S07

Choroby přenášené hmyzem patří ve světě mezi nejdůležitější infekční onemocnění. Z deseti nejvýznamnějších tropických chorob sledovaných Světovou zdravotnickou organizací je hmyzem přenášeno sedm. Mezi původce těchto nejdůležitějších nákaz patří leishmanie (Euglenozoa: Kinetoplastea: Trypanosomatida) - dvojhostitelští paraziti kolující mezi savci (včetně člověka) a hmyzími přenašeči. Většina leishmanióz patří mezi zoonózy, v přírodě se tedy udržují mezi rezervoárovými savčími hostiteli a vektory a člověk se nakazí jen náhodně. Leishmanií schopných infikovat člověka je téměř 20 druhů a jsou rozšířeny v tropických a subtropických oblastech celého světa. Počet nemocných se odhaduje na 10-20 milionů. Charakter onemocnění je velmi individuální a záleží jak na vlastnostech parazita, tak i na imunitní odpovědi napadeného člověka. Většina druhů leishmanií (např. L. major , L. tropica a L.mexicana) působí kožní onemocnění, které se spontánně hojí. Klinicky nejvýznamnější je leishmanióza viscerální (působená hlavně L. donovani), která se projevuje řadou příznaků (např. kolísavé horečky, hepatosplenomegalie, anemie) a může končit u neléčených osob i smrtí. Přenašeči většiny zdravotně významných druhů leishmanií jsou flebotomové (Diptera: Psychodidae), drobný dvoukřídlý hmyz vzdáleně podobný komárům. Kromě leishmanií přenášejí flebotomové různé viry, jejichž výzkumu se naše laboratoř také věnuje.

Naše laboratoř se věnuje jak terénnímu, tak laboratornímu výzkumu. Vlastníme světově unikátní chovy flebotomů, v kryobankách máme k dispozici mnoho druhů a kmenů leishmanií. Díky tomu můžeme studovat faktory důležité pro vývoj a přenos leishmanióz na různých kombinacích přenašeče a parazita a získávat tak unikátní a cenné výsledky. Využíváme přitom nejrůznější metody, od analýz DNA a proteinů, přes histologii a elektronovou mikroskopii po imunologii či klasickou entomologii. Kromě laboratorní práce podnikáme i terénní výzkumy v endemických oblastech leishmanióz, nejčastěji na Balkáně a ostatních zemích okolo Středozemního moře. Spolupracujeme s výzkumnými týmy celého světa a naši studenti pravidelně vyjíždějí na stáže či studium do prvotřídních zahraničních laboratoří a univerzit.