CZ | ENG

Biologie hmyzích vektorů

Katedra Parazitologie, 1. suterén V-7, místnosti S03-S07


Proč studovat právě u nás?

• Náš výzkum má smysl. Choroby přenášené hmyzem patří ve světě mezi nejdůležitější infekční onemocnění; po malárii druhým nejvýznamnějším jsou leishmaniózy, kterými trpí asi 20 milionů lidí. Tato onemocnění se projevují širokou škálu příznaků od kožní leishmaniózy až po životu nebezpečnou leishmaniózu viscerální. Původcem jsou parazité z řádu Kinetoplastida, čeledi Trypanosomatidae, kteří jsou přenášeni drobným bodavým hmyzem nazývaným flebotomové (Diptera: Psychodidae). Kromě leishmanií přenášejí flebotomové různé viry, jejichž výzkumu se naše laboratoř také věnuje.

• Náš výzkum je zajímavý. Věnujeme se jak terénnímu, tak laboratornímu výzkumu. V laboratoři využíváme různé metody, od analýz DNA a proteinů, přes histologii a elektronovou mikroskopii, až po imunologii či klasickou entomologii. Terénní výzkumy podnikáme v endemických oblastech leishmanióz, nejčastěji v zemích okolo Středozemního moře. Spolupracujeme s výzkumnými týmy celého světa a naši studenti vyjíždějí na stáže či studium do prvotřídních zahraničních laboratoří. Účastníme se mezinárodních konferencí, které se konají v zajímavých destinacích celého světa.

• Naše laboratoř je špičkově vybavena. Navíc vlastníme světově unikátní kolonie flebotomů, na udržování chovů se mohou i podílet i studenti formou placené brigády. Chováme také netradiční druhy hlodavců, které zkoumáme jako potencionální rezervoárové a modelové hostitele leishmanií. V kryobankách máme různé druhy a kmeny leishmanií z celého světa a díky tomu můžeme studovat vývoj a přenos leishmanióz na různých kombinacích přenašeče – parazita - hostitele a získávat tak unikátní a cenné výsledky.

• Naše laboratoř má dlouhou tradici a je vysoce hodnocena. Během téměř třiceti let výzkumu jsme vychovali desítky doktorandů a úspěšných magisterských studentů. Pravidelně publikujeme v nejlepších časopisech oboru, za mimořádné vědecké výsledky jsme získali obě nejprestižnější vědecké ceny udělované Univerzitou Karlovou: Cenu „Donatio Universitatis Carolinae“ pro mimořádné vědecké osobnosti UK (2020) a „Cenu Bedřicha Hrozného“ za mimořádný tvůrčí počin (2021). Jsme zapojeni do mnoha mezinárodních grantů.

• Naši absolventi nacházejí uplatnění ve vědě, školství i soukromé sféře: konkrétně ve výzkumu v Čechách (PřF UK, 1. LF UK, UOCHB, CEITEC, Ústav experimentální medicíny, Sotio Biotech a.s., Nebion/Immunai), ve výzkumu v zahraničí (Mater Medical Research Institute, Australie, University of Zurich, Švýcarsko, National Institutes of Health, USA), v diagnostických laboratořích (Synlab, SZU) a jako akademičtí pracovníci na lékařských fakultách (Ústav histologie a embryologie 1. LF UK, Ústav biologie LF UK v Plzni).