OBSIL GROUP
Biophysical Chemistry of Protein Complexes

Základní přednáška, v níž jsou probírány základní principy využití metod fyzikální chemie při studiu biologických systémů. Hlavní pozornost je věnována studiu struktury a vlastností biopolymerů a metodám, které se pro toto studium používají.

Basic course focused on application of physical chemistry in the study of biological systems. Mainly the structure and properties of biopolymers as well as methods used to study biopolymers are discussed.

Přednáška navazuje a rozšiřuje přednášku Biofyzikální chemie I (MC260P44). Hlavní pozornost je věnována pokročilým metodám studia a interpretace struktury a funkce biopolymerů, zejména rentgenostrukturní analýze, NMR, kryoelektronové mikroskopii, SAXS, analytické ultracentrifugaci, mikrokalorimetrii či povrchové resonanci plasmonu.

The objective of the course is to provide a deep understanding of physical chemistry applied to biological problems in order to understand structure and function. The course should make the student familiar with the most important methods of studying and interpreting protein structure and function (protein x-ray crystallography, NMR, SAXS, CryoEM, ITC, SPR, AUC).

Přednáška je zaměřena na základní discipliny fyzikální chemie a jejich aplikace na problematiku životního prostředí. Velká pozornost je věnována fotochemii, elektrochemii, chemické kinetice a energetickým otázkám.

This course is focused on basic physical chemistry, applied on the study of environmental problems. The great attention is paid to the photochemistry, electrochemistry, kinetics and energetics.

© 2017 Cenek Albl