Novinky

Nová publikace popisující studium katalytické aktivity právě vyšla.


Prezentace výsledků projektu proběhla na fakultní konferenci.


Právě vyšla nová publikace s výsledky získanými v rámci projektu.


Marco Foscato navštívil pracoviště na Univerzitě Karlově v Praze (1. až 14. prosince 2016). Během návštěvy se ve spolupráci s členy českého týmu věnoval studiu mechanismu Suzukiho reakce.


Výsledky projektu byly prezentovány na 27th International Conference on Organometallic Chemistry v Melbourne (zvaná přednáška P. Štěpničky a postery J. Schulze a K. Škocha) a na 6th BIT's Nano S&T v Singapore (zvaná přednáška F. Uhlíka).


Prof. V. R. Jensen navštívil Prahu (11-12. dubna 2016) a proslovil přednášku na chemické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po přednášce následovala schůzka a diskuse s členy týmu.


Marco Foscato navštívil pracoviště na Univerzitě Karlově v Praze (od 15. listopadu do 5. prosince 2015). V průběhu své návštěvy se ve spolupráci se členy českého týmu věnoval implementaci teoretického modelovaní, které norští partneři vyvíjejí, do projektu.


Členové českého týmu (F. Uhlík and P. Štěpnička) krátce navštívili norské partnerské pracoviště (12. a 13. listopadu 2015), kde intenzívně diskutovali o konkrétních detailech vzájemné spolupráce. V rámci této návštěvy přednesl hlavní řešitel projektu přednášku v rámci semináře na Department of Chemistry, University of Bergen.


Základní myšlenky a předběžné výsledky grantového projektu byly prezentovány v průběhu Fakultní vědecké konference Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze konané dně 11. listopadu 2015.