Spolupráce

Zkušenosti obou spolupracujících laboratoří jsou do jisté míry komplementární, zaměřené na teoretické (in silico) studie prakticky významných molekul a jejich syntetických přeměn resp. na konvenční design, syntézu a testování nových ligandů vhodných pro použití v katalýze. Tyto znalosti a zkušenosti budou v průběhu řešení společného grantového projektu kombinovány tak, aby poskytly základ pro racionálnější design nových ligands a pochopení katalyzovaných dějů s cílem racionalizovat jejich výstupy. Partnerské týmy pracují v souladu (s pravidelnými konzultacemi) a paralelně, aby dosáhly vytyčených výzkumných cílů, které zahrnují detailní teoretické poznání studovaných i nově uvažovaných katalyzátorů (resp. ligandů), přípravu a strukturní charakterizaci nových polárních fosfinových donorů a jejich katalytické testování ve spojovacích reakcích. Projekt je koncipován jako úvodní studie zakotvená v úspěšném předcházejícím výzkumu obou spolupracujících týmů. Jako takový může otevřít nové výzkumné směry a položit základ budoucí spolupráce týmů, které se na řešení projektu podílejí.

Karlova univerzita v Praze je nejstarší (založena 1348), nejrenomovanější a největší univerzita v České republice (17 fakult, 50000 studentů, 3 ústavy a 6 center) a jedna z nejstarších univerzit v Evropě. Řadí se na 201-300. místo v seznamu Academic Ranking of the World Universities a její klíčovou prioritou je dále posílit její zaměření na vědu a výzkum.

Univerzita v Bergenu byla založena 1946 a má 6 fakult a 17000 studentů. Je to nejcitovanější norská univerzita. Řadí se na 201-300. místo v seznamu Academic Ranking of the World Universities a její klíčovou prioritou je vysoká kvalita a diverzita výzkumu.