Lidé

Tento grantový projekt přivádí ke spoluprácí týmy z Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy v Praze a z Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Univerzity v Bergenu vedené profesory Petrem Štěpničkou a Vidarem Remi Jensenem. Dalšími členy českého týmu jsou dále docent Professor Filip Uhlík, Dr. Jiří Schulz, Karel Škoch (PhD. student), Filip Horký a Pavel Měrka (studenti magisterského studia). Na norské straně jsou dalšími členy týmu Dr. Marco Foscato (postdoctoral fellow) and Dr. Giovanni Occhipinti.

Zkušenosti obou spolupracujících laboratoří jsou do jisté míry komplementární, zaměřené na teoretické (in silico) studie prakticky významných molekul a jejich syntetických přeměn resp. na konvenční design, syntézu a testování nových ligandů vhodných pro použití v katalýze. Tyto znalosti a zkušenosti budou v průběhu řešení společného grantového projektu kombinovány tak, aby poskytly základ pro racionálnější design nových ligands a pochopení katalyzovaných dějů s cílem racionalizovat jejich výstupy. Partnerské týmy pracují v souladu (s pravidelnými konzultacemi) a paralelně, aby dosáhly vytyčených výzkumných cílů, které zahrnují detailní teoretické poznání studovaných i nově uvažovaných katalyzátorů (resp. ligandů), přípravu a strukturní charakterizaci nových polárních fosfinových donorů a jejich katalytické testování ve spojovacích reakcích.