Cíle a výsledky

Základní myšlenky a předběžné výsledky grantového projektu jsou založeny na předcházejících publikacích českého týmu

a strukturních modifikacích dříve syntetizovaných ligandů. Nové výsledky byly publikovány v článcích

Výzkum vedoucí k těmto výsledkům byl podpořen Norskými fondy 2009-2014 a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kontrakt číslo MSMT-23681/2015-2.