Domů

Facebook

Kontakt


Mgr. Nina Dvořáková

koordinátorka projektu


Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Albertov 6, Praha 2

tel. 221 951 972

e-mail: nina.dvorakova@natur.cuni.cz; suburbanizace@centrum.cz