Domů

Facebook

Řešitelé

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

slamak@natur.cuni.cz

221 951 378

RNDr. Jana Temelová, Ph.D.

janatem@natur.cuni.cz

221 995 500

RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D.

marie.fertrova@gmail.com

221 995 500

RNDr. Jakub Novák, Ph.D.

kubanov@natur.cuni.cz

221 995 500

Mgr. Petra Špačková (Puldová)

puldova@natur.cuni.cz

221 995 500

Mgr. Nina Dvořáková

nina.dvorakova@gmail.com

221 955 510

     

Katedra fyzické geografie a geoekologie

RNDr. Tomáš Chuman

tomas.chuman@email.cz

221 951 371

RNDr. Dušan Romportl

dusan@natur.cuni.cz

221 951 371

     

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.

lucie.kupkova@p3k.cz

 
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. mpot@natur.cuni.cz 221 951 405