Kontakt

Hlavní řešitel:

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Email: ludek.sykora@natur.cuni.cz

Web: www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/sykora

Výzkumné centrum:

Centrum pro výzkum měst a regionů

Web: www.cvmr.cz

Pracoviště:

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova

Web: www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj

Správa webu:

Mgr. Adam Martinek

Email: adam.martinek@natur.cuni.cz