Aktuality

Ohlédnutí za opakováním úspěšného workshopu „Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace“, které se uskutečnilo v polovině ledna 2023 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Albertov 6.

Ohlédnutí za workshopem „Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace“, který se uskutečnil začátkem prosince 2022 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Albertov 6.

Zveme vás na druhý termín workshopu pod vedením hlavního řešitele projektu prof. Luďka Sýkory na téma Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace.

Workshop se uskuteční ve středu 11. 1. 2023 hybridní formou online a na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 1.

Srdečně vás zveme na workshop pod vedením hlavního řešitele projektu prof. Luďka Sýkory na téma Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace.

Workshop se uskuteční v pátek 2. 12. 2022 na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 1.