Workshop „Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace“ 2. 12. 2022

Hlavní výstupy a výsledky projektu „Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území“ byly prezentovány potenciálním uživatelům z ústředních orgánů státní správy, krajů a místní samosprávy, nevládních neziskových organizací a akademické obce na workshopu konaném dne 2. prosince 2022 v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na pražském Albertově.

Více než 20 účastníků celodenního workshopu pod vedením hlavního řešitele projektu a autora metodiky identifikace rezidenční segregace profesora Luďka Sýkory si mohlo v praxi vyzkoušet práci s dostupnými daty o prostorové koncentraci sociálního vyloučení a identifikaci výskytu a intenzity rezidenční segregace v celém území České republiky. Tyto informace jsou nezbytné pro plánování sociálního bydlení, které má potenciál skutečně přispívat k sociálnímu začleňování.

Prakticky zaměřen workshop navazoval na předchozí cyklus akcií „Práce s informacemi při sociálním začleňování“, který v průběhu roku 2022 organizovala Agentura pro sociální začleňování.

Celodenní workshop zorganizovalo Centrum pro výzkum měst a regionů (CVMR) Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v rámci projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky (TAČR), program Éta, č. TL02000479 v spolupráci s Agenturou pro sociální začleňováni (ASZ) Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).