News page

Opakovaný workshop „Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace“ 11. 1. 2023

Vzhledem k velkému zájmu o prosincový workshop se 11. ledna 2023 konala další akce, na které byly potenciálním uživatelům představeny výstupy a výsledky projektu “Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území”. Workshop se konal v hybridní formě a zúčastnilo se ho 45 osob, z toho 16 osobně a 29 online. Pod vedením hlavního řešitele […]

Workshop „Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace“ 2. 12. 2022

Hlavní výstupy a výsledky projektu „Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území“ byly prezentovány potenciálním uživatelům z ústředních orgánů státní správy, krajů a místní samosprávy, nevládních neziskových organizací a akademické obce na workshopu konaném dne 2. prosince 2022 v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na pražském Albertově. Více než 20 účastníků celodenního workshopu pod vedením hlavního řešitele […]

Druhý termín workshopu Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace

Kdy: středa 11. 1. 2023 Kde: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 1 Hlavní lektor: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. https://www.socialni-zaclenovani.cz/druha-moznost-zucastnit-se-workshopu-prace-s-daty-v-praxi-koncentrace-socialniho-vylouceni-v-uzemi-a-moznosti-desegregace/ (Prezentace dostupná níže.) Zveme vás na druhý termín workshopu „Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti  desegregace“, který je doplňující/bonusovou akcí k proběhlému workshopovému cyklu „Práce s informacemi při sociálním začleňování“. […]

Workshop Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace

Kdy: pátek 2. 12. 2022 Kde: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 1 Hlavní lektor: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. https://www.socialni-zaclenovani.cz/pozvanka-workshop-prace-s-daty-v-praxi-koncentrace-socialniho-vylouceni-v-uzemi-a-moznosti-desegregace/ Workshop „Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti  desegregace“ je doplňující/bonusovou akcí k proběhlému workshopovému cyklu „Práce s informacemi při sociálním začleňování“. Na workshopu si budete moci v praxi vyzkoušet práci […]