Workshop Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace

Kdy: pátek 2. 12. 2022

Kde: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 1

Hlavní lektor: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

https://www.socialni-zaclenovani.cz/pozvanka-workshop-prace-s-daty-v-praxi-koncentrace-socialniho-vylouceni-v-uzemi-a-moznosti-desegregace/

Workshop „Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti  desegregace“ je doplňující/bonusovou akcí k proběhlému workshopovému cyklu „Práce s informacemi při sociálním začleňování“. Na workshopu si budete moci v praxi vyzkoušet práci s dostupnými daty o prostorové koncentraci sociálního vyloučení a identifikaci výskytu a intenzity rezidenční segregace v území českých obcí, měst a regionů. Tyto informace jsou nezbytné pro plánování sociálního bydlení, které má potenciál skutečně přispívat k sociálnímu začleňování.

Zveme vás na prakticky orientovaný seminář, kde si vyzkoušíte práci s mapou rezidenční segregace. Seznámíte se s geoinformačním systémem, který vyvinula Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Tento systém formou interaktivní mapy zobrazuje lokality segregace v bydlení ve všech českých obcích. Díky tomu umožňuje v každé obci identifikovat území, která jsou vhodná pro zřizování sociálního bydlení, aby se neprohlubovala prostorová koncentrace chudoby a nevznikaly nové sociálně vyloučené lokality. Na semináři si vyzkoušíte práci s dostupnými informacemi o rezidenční segregaci ve vaší obci a budete moct modelovat vývoj koncentrace sociálního vyloučení, když ve vaší obci bude zřízeno nové sociální bydlení.

S využíváním tohoto nástroje z dílny PřF UK se počítá při implementaci nových operačních programů OPZ+ a IROP v programovém období 2021—2027. Zároveň může sloužit jako inspirace pro práci s dostupnými daty o sociálních jevech v území a pro tvorbu politik založených na datech také v jiných oblastech sociálního začleňování a místního rozvoje.

Na akci budete potřebovat vlastní počítač, který můžete na místě připojit na wifi.

Lektorem workshopu bude Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D..

Akce se uskuteční 2. prosince 2022 od 9:00 do 15:00 hodin prezenční formou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha) – Učebna Pravá rýsovna (3. patro). Časový harmonogram akce je k dispozici zde.

Registrace na workshop již byly uzavřeny.  V případě jakýchkoli dotazů k akci se obracejte na e-mail: eliska.buocikova@mmr.cz.