Prezentace

Videa z konferencí a webinářů

Prezentace/přednášky, které ukazují postupy a metody identifikace a hodnocení lokalit segregace s ohledem na pořizování sociálního bydlení a princip desegregace.

Sýkora Luděk (2021) Rezidenční segregace a sociální bydlení

Prezentace, která byla podkladem k webináři MPSV ČR v rámci série o sociálním bydlení, 16. 9. 2021

Sýkora Luděk (2021) Lokality rezidenční segregace

Vystoupení na konferenci Sociální bydlení – analýzy a výzkumy, kterou pořádalo MPSV ČR dne 23. 9. 2021 (čas 4:01:30 – 4:43:50)

Prezentace na domácích konferencích, seminářích a workshopech

Sýkora Luděk (2022) Vývojová dynamika sociálního vyloučení a segregace v Česku 2015-2020. 

Konference AUÚP ČR „Město dobré pro život“, Poděbrady, 15.-16. 9. 2022

Více

Sociální vyloučení: vývojové trendy, územní disparity, společenské a demografické důsledky

Odborná sekce pořádaná v rámci 51. konference České demografické společnosti, Tábor, 25. – 27. 5. 2022

Více

Vývojová dynamika sociálního vyloučení a segregace v Česku 2015–2021

Luděk Sýkora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Populační vývoj na úrovni SO ORP s ohledem na míru zastoupení osob v sociálním vyloučení

Luděk Šídlo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Sociálne vylúčenie Rómov: medzinárodné skúsenosti so zberom a hodnotením dát

Marek Hojsík (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Chudoba, exekuce a COVID ve Zdravých městech

Adam Martínek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Sýkora Luděk (2022) Vývojová dynamika sociálního vyloučení a segregace v Česku 2015-2020. 

Den Zentivy 2022 na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy, Hradec Králové, 23. 3. 2022

Více

Sýkora Luděk (2021) Rezidenční segregace v Ostravě: změny, jež přinesl pandemický rok 2020

Konference České demografické společnosti, Ostrava, 15. 9. 2021

Více

Sýkora Luděk (2021) Rezidenční segregace, sociální vyloučení a sociální bydlení

Datastory: Role výzkumů v politikách sociálního začleňování, MMR ČR, 29. 6. 2021

Více

Sýkora Luděk (2021) Nerovnost a segregace: sociálně vyloučení v populaci a prostoru měst

Keynote na 49. konferenci České demografické společnosti, Lednice, 22. – 24. 5. 2019

Více