Slider 1
Cena Vojtěcha Jarošíka
Slider 2
Pravidla soutěže
Pravidla soutěže
Slider 3
Výsledky soutěže
previous arrow
next arrow
 

Cena Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v ekologii

O ceně

Na počest vynikajícího českého ekologa a zakladatele katedry ekologie PřF UK, prof. Vojtěcha Jarošíka, vyhlašuje katedra spolu s Českou společností pro ekologii cenu za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie. Cena je udělována za původní vědeckou publikaci, jejímž prvním autorem je student/ka či absolvent/ka české vysoké školy. Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 10 tisíc Kč.

O Vojtovi Jarošíkovi

Prof. Vojtěch Jarošík (1958-2013) byl jednou z nejvýznamnějších osobností současné české ekologie. V profesně nejplodnějším období svého života byl zapojen zejména do klíčových evropských aktivit ve výzkumu biologických invazí. Jako spoluautor mnoha zásadních publikací v tomto oboru se pravidelně objevoval v seznamu ISI Highly Cited Researchers, a to až do roku 2020.

Kariéra prof. Jarošíka byla význačně spojena s Přírodovědeckou fakultou UK. V letech 1978-1988 zde vystudoval systematickou biologii a ekologii a absolvoval doktorát ze zoologie, od roku 1991 zde byl zaměstnán jako akademický pracovník (od r. 1994 docent a od r. 2006 profesor). V roce 2004 založil katedru ekologie, kterou během následujících šesti let úspěšně dovedl mezi etablovaná pracoviště fakulty. V r. 2012 obdržel za rozsáhlou publikační činnost v oboru invazní ekologie od rektora UK Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin.

V posledním roce svého života bojoval Vojta s rakovinou, ale přesto do poslední chvíle pokračoval v aktivní a velmi plodné vědecké práci. Dlouhá řada původních prací, včetně publikací v prestižních časopisech jako PNAS, TREE nebo Ecology, prokazuje, že česká i světová ekologie ztratila významnou osobnost.

Nám ale bude Vojta chybět nejen jako vynikající průvodce zákoutími biostatistiky, ale zejména jako skromný, tolerantní a laskavý kolega, ochotný kdykoli pomoci, a jako kamarád, který si udržoval nadhled nad vším vědeckým snažením.

Více o jeho životě a vědecké kariéře je shrnuto v tomto článku:
Pyšek P. (2013): The journey is the reward: Life and work of Vojtěch Jarošík (1958–2013)Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 335–345.

Aktuality

Příjem prací za rok 2022!

Jak se přihlašovat: mailem na ecology@natur.cuni.cz, předmět “Cena Vojtěcha Jarošíka – přihláška”
Kdy se přihlašovat: do 30. dubna 2023