Domů

Facebook

Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí

 

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Web projektu: http://www.suburbanizace.cz
Klíčová slova: suburbanizace, urban sprawl

 

SUB_Oficial_big.jpg

Další řešitelé:
RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D.
RNDr. Jakub Novák, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Mgr. Nina Dvořáková
Mgr. Jana Jíchová, Ph.D.

RNDr. Tomáš Chuman
RNDr. Dušan Romportl
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podprogram SP4

Pozorování Země a nástroje pro posuzování

Oblast výzkumu SP4i

Metody a nástroje pro předvídání a pro hodnocení včetně modelování ekonomických a sociálních souvislostí udržitelného rozvoje

Cíl SP4i5

Vytvořit systém environmentálních indikátorů ve vazbě na mezinárodní závazky ČR a aplikace na specifické problémy ČR (např. monitoring v ČR nově vznikajícího závažného ekologického problému – suburbanizace (urban sprawl), tedy nekontrolovaného rozšiřování zastavěného území měst do okolní krajiny).