Media

Nearly (?) sterile avian egg in a passerine bird

Media release:

ČRo Plus (28-03-2024) (in Czech)

ČRo Věda Plus (20-02-2024) (in Czech)

Přírodovědci.cz (02.04.2024) (in Czech)

iDNES (26-02-2024) (in Czech)

House finch populations evolve tolerance to a novel pathogen!

Media release:

Přírodovědci.cz (23.06.2023) (in Czech)

Parrots lost in evolution an important neuroimmune regulator

Media release:

Ararauna (18-12-2022) (in Czech)

Přírodovědci.cz (07-12-2022) (in Czech)

iPrima (07-12-2022) (in Czech)

Wild birds age so as the humans do!

Media release:

ČT24 (12.01.2022) (in Czech)

iDNES.cz (18.01.2022) (in Czech)

Evolution of immune receptors in birds

Media release:

Aktuálně.cz (17-08-2018) (in Czech)

Přírodovědci.cz (13-09-2018) (in Czech)

ČRo Plus (13-08-2018) (in Czech)

Univerzita Karlova (07-08-2018) (in Czech)

Tits as bioindicators of organismal heavy metal contamination

Media release:

Radio Praha (in English)

ČRo Plus (03-08-2017) (in Czech)

ČT1 (30-07-2017) (in Czech)

Aktuálně.cz (25-07-2017) (in Czech)

Lidové noviny (22-07-2017) (in Czech)

Hospodářské noviny (19-07-2017) (in Czech)

ihned.cz (19-07-2017) (in Czech)

Novinky.cz (14-07-2017) (in Czech)

ČT24 (13-07-2017) (in Czech)

Ekolist (12-07-2017) (in Czech)

21. STOLETÍ (05-07-2017) (in Czech)

Poultry breed diversity research

Media release:

Chovatel 9/2018 (in Czech)

Chovatel 8/2016 (in Czech)

National Animal Genetic Bank project

Media release:

Vesmír 11/2015 (in Czech)

Myslivost 06/2015 (in Czech)

ČRo Leonardo (12-02-2015) (in Czech)

Lidové noviny (24-01-2015, page 26) (in Czech)

Přírodovědci.cz (01/2015, page 24) (in Czech)

iForum 12/2014 (in Czech)