Antoš, F. (2006): Problematika skenování historických map a jejich následnéprezentace na internetu. Diplomová práce, ČVUT, Praha, 69 s.

Fleet, C., Přidal, P. (2009):From paper to screen: Putting maps on the web. In Map, Edinburgh, 9-10th September 2009, prezentace

Pokyny č. 32 Pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších pozemkových evidencí. Český úřad zeměměřičský a katastrální,Praha, 2004, 21 s.

Přidal, P. (2007): Zpracování a zpřístupnění historických dokumentů. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, 59 s.

Přidal, P., Žabička, P. (2008): Tiles as an approach to on-line publishing of scanned old maps, vedute and other historical documents. e-Perimetron, Vol. 3, No. 1, 2008, ISSN 1790-3769

Psohlavec, S.(2001): Rozlišení a komprese - mýty a skutečnost. AIP Beroun

Psohlavec, S. (2006): Manuscriptorium Quality: Kvalita obrazových dat. Definice a výklad. AIP Beroun

Talich, M., Antoš, F. (2011): Metody a postupy digitalizace a zpřístupnění starých kartografických děl. INFORUM 2011: 17. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 24. - 26. 5. 2011

Žabička P. (2011): Metodika pro on-line zpřístupňování starých map a dalších grafických dokumentů pro paměťové instituce. Moravská zemská knihovna, Brno