Vedle komerčních softwarových produktů pro GIS (např. ArcInfo, PCI Geomatica, GeoMedia) lze pro georeferencování naskenovaných map využít řadu volně dostupných řešení, mezi něž patří:

Georeferencer http://www.georeferencer.org/

 • webová aplikace pro georeferencování map dostupných online,
 • jako referenční mapu využívá OpenStreetMap, Google Maps, produkty Bing, pro území ČR pak II. a III. vojenské mapování a Záklasní mapy z produkce ČÚZK,
 • výsledek georeferencování lze vizualizovat ve 3D v Google Earth nebo ve 2D s využitím afinní, polynomické nebo spline transformace,
 • export georeference jako kml,
 • analýza mapy s využitím nástrojů MapAnalyst,
 • pro georeferencování je nutná registrace.

 

MapAnalyst http://mapanalyst.org/

 • desktopová aplikace pro georeferencování a kartometrickou analýzu naskenovaných map,
 • jako referenční mapu využívá OpenStreetMap nebo lze načíst vlastní mapu,
 • možnost několika geometrických transformací (podobnostní, afinní, podobnostní s využitím metod pro hledání hrubých chyb),  
 • není možné vyexportovat georeferencovanou mapu, ani textový "world file" nebo kml soubor,
 • vizualizace a export do grafického formátu:
  • deformace geografické sítě,
  • odchylek na vlícovacích bodech,
  • izočar měřítka a stočení mapy.

 

WorldMap WARP http://warp.worldmap.harvard.edu/

 • webová aplikace pro georeferencování map umístěných lokálně na disku počítače (nikoli odkaz na url),
 • jako referenční mapu využívá OpenStreetMap nebo Google Maps,
 • export georeference jako geotiff, png, kml soubor nebo datová vrstva formou wms,
 • možnost uložení metadat o georeferencované mapě,
 • mapu lze uveřejnit nebo skrýt ostatním uživatelům,
 • vizualizace výsledku nad OpenStreetMap,
 • pro georeferencování je nutná registrace,
 • vychází z aplikace MapRectifier.