Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 
Mapová sbírka UK v Praze

Eva Novotná, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 221 951 355
hlavní řešitel za Univerzitu Karlovu v Praze


Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
 
Tomáš Bayer, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 221 951 400
vedoucí týmu Katedry aplikované informatiky a kartografie, programátor
 
 
Ústav výpočetní techniky UK v Praze
 
Andrea Fojtů, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vedoucí týmu ÚVT, úprava a konfigurace repozitáře pro potřeby TEMAP, georeferencování
 
 
Správce webu
 
Miroslav Čábelka, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 221 951 406
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie