Cena Vojtěcha Jarošíka za rok 2022

Do devátého ročník Ceny Vojtěcha Jarošíka přihlásili jejich autoři celkem 11 prací, které byly publikovány v roce 2022. Oproti předchozím třem ročníkům, kdy se počty hodnocených prací pohybovaly mezi sedmnácti a dvaceti, se jednalo o kvantitativní pokles, o kvalitní studentské publikace vyšlé v renomovaných recenzovaných časopisech však nebyla ani v loňském roce nouze.

První autoři či autorky (kterých byly tentokrát mezi přihlášenými dvě třetiny) přihlášených publikací byli z celkem čtyř vysokých škol. Čtyři práce pocházely z Univerzity Karlovy, po třech bylo z Masarykovy a Jihočeské univerzity a jedna práce byla od doktoranda České zemědělské univerzity. Jako obvykle se často jednalo o výsledky, které vznikly pod společnou afiliací vysoké školy a některého z ústavů Akademie věd – v tomto ročníku soutěže tomu bylo téměř v polovině případů.

Ačkoli bylo přihlášených prací tentokrát méně, hodnotitelé z řad zástupců České společnosti pro ekologii a katedry ekologie PřF UK měli i tak úkol nelehký: zvolit, které tři práce si z jejich pohledu zaslouží ocenění nejvíce. O tom, že převážná většina publikací dosahovala solidních standardů svědčí i to, že devět z jedenácti se dostalo do užšího výběru alespoň jednoho z hodnotitelů a že o pořadí na předních místech nakonec rozhodlo až hodnocení poslední.

Na vítězném prvním místě se nakonec umístila bryologická studie Matěje Mana z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Botanického ústavu AV ČR „Can high-resolution topography and forest canopy structure substitute microclimate measurements? Bryophytes say no.“ publikovaná v časopise Science of the Total Environment.

Na sdíleném druhém až třetím místě se pak sešly dvě publikace. Jednou byla taktéž zejména bryologicky orientovaná práce Patrície Singh z Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity „Can Sphagnum removal reverse the undesired succession of rich fens under different alkalinity and fertility levels?” z časopisu Ecological Applications, druhou pak práce Pavla Karla Bystřického z katedry ekologie PřF UK zaměřená na drobné bentické korýše, jež pod názvem „Distribution patterns at different spatial scales reveal reproductive isolation and frequent syntopy among divergent lineages of an amphipod species complex in the Western Carpathian streams“ vyšla v časopise Limnology and Oceanography.

Jak již je tradicí, autoři výše uvedených třech nejlépe hodnocených prací budou pozváni, aby své výsledky přednesli na příští konferenci České společnosti pro ekologii. 

Do jubilejního 10. ročního Ceny Vojtěch Jarošíka bude možno prvoautorské práce studentů a čerstvých absolventů publikované ve finální podobě v r. 2023 nominovat do dubna příštího roku.

Nejlépe hodnocené publikace nominované na Cenu Vojtěcha Jarošíka za r. 2022

1.         Man M., Wild J., Macek M., Kopecký M. (2022): Can high-resolution topography and forest canopy structure substitute microclimate measurements? Bryophytes say no. Science of the Total Environment 821: 153377. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.153377

2. – 3    Singh P., Hájková P., Jiroušek M., Lizoňová Z., Peterka T., Plesková Z., Šímová A., Šmerdová E., Štechová T., Hájek M. (2022): Can Sphagnum removal reverse the undesired succession of rich fens under different alkalinity and fertility levels? Ecological Applications 32: e2691. doi: 10.1002/eap.2691

2. – 3    Bystřický P.K., Rutová T., Brož V., Gajdošová M., Juračka P.J., Copilaş-Ciocianu D., Petrusek A. (2022): Distribution patterns at different spatial scales reveal reproductive isolation and frequent syntopy among divergent lineages of an amphipod species complex in the Western Carpathian streams. Limnology and Oceanography 67: 2796–2808. doi: 10.1002/lno.12239

ostatní přihlášené práce (seřazené abecedně dle autorů):

Akmal S., Yonvitner, Jerikho R., Yulianda F., Wardiatno Y., Novák J., Kalous L., Slavík O., Patoka J. (2022): Culture, trade and establishment of Polypterus senegalus in Indonesia with first record of wild populations. Aquaculture Environment Interactions 14: 127–133. doi: 10.3354/aei00433

Bartoň D., Brabec M., Sajdlová Z., Souza A.T., Duras J., Kortan D., Blabolil P., Vejřík L., Kubečka J., Šmejkal M. (2022): Hydropeaking causes spatial shifts in a reproducing rheophilic fish. Science of the Total Environment 806: 150649. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.150649

Dvořáková L., Kuczynski L., Rivas-Salvador J., Reif J. (2022): Habitat characteristics supporting bird species richness in mid-field woodlots. Frontiers in Environmental Science 10: 816255. doi: 10.3389/fenvs.2022.816255

Kajgrová L., Blabolil P., Drozd B., Roy K., Regenda J., Šorf M., Vrba J. (2022): Negative effects of undesirable fish on common carp production and overall structure and functioning of fishpond ecosystems. Aquaculture 549: 737811. doi: 10.1016/j.aquaculture.2021.737811

Konopická J., Bohatá A., Palevsky E., Nermuť J., Půža V., Zemek R. (2022): Survey of entomopathogenic and mycoparasitic fungi in the soil of onion and garlic fields in the Czech Republic and Israel. Journal of Plant Diseases and Protection 129: 271-281. doi: 10.1007/s41348-021-00557-5

Mason B., Petrzelkova K.J., Kreisinger J., Bohm T., Cervena B., Fairet E., Fuh T., Gomez A., Knauf S., Maloueki U., Modry D., Shirley M.H., Tagg N., Wangue N., Pafco B. (2022): Gastrointestinal symbiont diversity in wild gorilla: a comparison of bacterial and strongylid communities across multiple localities. Molecular Ecology 31: 4127-4145. DOI: 10.1111/mec.16558

Sammarco I., Münzbergová Z., Latzel V. (2022): DNA methylation can mediate local adaptation and response to climate change in the clonal plant Fragaria vesca: Evidence from a European-scale reciprocal transplant experiment. Frontiers in Plant Science 13: 435. doi: 10.3389/fpls.2022.827166

Sychrová M., Divíšek J., Chytrý M., Pyšek P. (2022): Niche and geographical expansions of North American treees and tall shrubs in Europe. Journal of Biogeography 49: 1151-1161. doi: 10.1111/jbi.14377