Cena Vojtěcha Jarošíka za rok 2019

Laureáti Ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie, jež je udělována katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Českou společností pro ekologii, jsou v letošním koronavirovém roce vyhlašováni již pošesté.

V tomto ročníku bylo do soutěže přihlášeno celkem dvacet prvoautorských studentských publikací, jež vyšly v mezinárodních recenzovaných časopisech v r. 2019. To je v relativně krátké historii soutěže rekordní počet, přitom kvalita přihlášených prací neklesá, spíše naopak. Po loňském „výpadku“, kdy se do soutěže vůbec nepřihlásili zástupci moravských vysokých škol a naprosto dominovali uchazeči z alma mater Vojtěcha Jarošíka, pražské PřF UK, kde vznikly všechny tři oceněné práce, byla letos situace mnohem vyrovnanější. Sedm přihlášených publikací z UK tvořilo jen třetinu pomyslného pelotonu, stejný počet uchazečů byl z Jihočeské univerzity, čtyři z Masarykovy univerzity a po jedné studentce se přihlásilo z Univerzity Palackého a České zemědělské univerzity.

Přihlášení publikace posuzovalo deset hodnotitelů složených ze zástupců ČSPE a katedry ekologie PřF UK. Každý člen komise měl těžký úkol vybrat na základě originality prací a jejich příspěvku k ekologickému poznání tři práce obzvláště hodné ocenění. Výsledek hodnocení byl nakonec ale poměrně jednoznačný a je zajímavé, že každá oceněná práce vznikla na jiné instituci.

Na prvním místě se umístila práce Michaela Mikáta, doktoranda katedry zoologie PřF UK, publikovaná v PNAS po názvem „Polyandrous bee provides extended offspring care biparentally as an alternative to monandry based eusociality”. Zajímavostí této publikace přitom je, že v sedmičlenném autorském týmu jsou kromě prvního autora hned čtyři další studenti, kteří se jako dobrovolníci (často ještě v gymnaziálním věku) do projektu zapojili. Na druhém místě se umístila práce Daniela Souto-Vilaróse, absolventa PřF Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR, nazvaná „Faster speciation of fig-wasps than their host figs leads to decoupled speciation dynamics: snapshots across the speciation continuum“ vydaná v časopise Molecular Ecology. Třetí příčku pak obsadila makroekologická práce Lenky Harmáčkové z PřF Univerzity Palackého publikovaná v Journal of Animal Ecology pod názvem „Specialization and niche overlap across spatial scales: Revealing ecological factors shaping species richness and coexistence in Australian songbirds“. Všichni tři ocenění budou vyzváni, aby své výsledky prezentovali na příští konferenci České společnosti pro ekologii.

Jak z výběru oceněných, tak z přehledu všech přihlášených prací je zřejmé, že doktorandi českých a moravských vysokých škol dokážou během svého studia vyprodukovat velmi kvalitní vědecké práce a uspět s nimi v prestižních mezinárodních časopisech. Doufejme, že i v dalším ročníku ceny se to potvrdí.

V příštím roce (do konce dubna 2021) bude možno přihlásit do soutěže o Cenu Vojtěcha Jarošíka studentské prvoautorské publikace vyšlé ve finální podobě během r. 2020. 


Nejlépe hodnocené publikace nominované na Cenu Vojtěcha Jarošíka za r. 2019

1. Mikát M., Janošík L., Černá K., Matoušková E., Hadrava J., Bureš V., Straka J. (2019) Polyandrous bee provides extended offspring care biparentally as an alternative to monandry based eusociality. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 116: 6238-6243. https://doi.org/10.1073/pnas.1810092116

2. Souto-Vilarós D., Machac A., Michalek J., Darwell C.T., Sisol M., Kuyaiva T., Isua B., Weiblen G.D., Novotny V., Segar S.T. (2019) Faster speciation of fig-wasps than their host figs leads to decoupled speciation dynamics: snapshots across the speciation continuum. Molecular Ecology, 28: 3958-3976. https://doi.org/10.1111/mec.15190

3. Harmáčková L., Remešová E., Remeš V. (2019) Specialization and niche overlap across spatial scales: Revealing ecological factors shaping species richness and coexistence in Australian songbirds. Journal of Animal Ecology 88: 1766-1776. https://doi.org/10.1111/1365-2656.13073


Ostatní přihlášené práce (seřazené abecedně dle autorů)

Biella P., Akter A., Ollerton J., Tarrant S., Janeček Š., Jersakova J. Klecka J. (2019) Experimental loss of generalist plants reveals alterations in plant-pollinator interactions and a constrained flexibility of foraging. Scientific Reports, 9: 7376. https://doi.org/10.1038/s41598-019-43553-4

Bishop J., Kopalova K., Darling J.P., Schulte N.O., Kohler T.J., McMinn A., Spaulding S.A., Mcknight D.M., Van de Vijver B. (2019) Sabbea gen. nov., a new diatom genus (Bacillariophyta) from continental Antarctica. Phytotaxa, 418: 42-56. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.418.1.2

Diblíková L., Pipek P., Petrusek A., Svoboda J., Bílková J., Vermouzek Z., Procházka P., Petrusková T. (2019) Detailed large-scale mapping of geographic variation of Yellowhammer Emberiza citrinella song dialects in a citizen science project. Ibis, 161: 401-414. https://doi.org/10.1111/ibi.12621

Francová K., Šumberová K., Kučerová A., Čtvrtlíková M., Šorf M., Borovec J., Drozd B., Janauer G., Vrba J. (2019) Macrophyte assemblages in fishponds under different fish farming management. Aquatic Botany, 159: 103131. https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2019.103131.

Kolar V., Boukal D.S., Sentis A. (2019) Predation risk and habitat complexity modify intermediate predator feeding rates and energetic efficiencies in a tri‐trophic system. Freshwater Biology 64, 1480-1491. https://doi.org/10.1111/fwb.13320

Konečná V., Nowak M. D., Kolář F. (2019) Parallel colonization of subalpine habitats in the central European mountains by Primula elatiorScientific Reports, 9: 3294. https://doi.org/10.1038/s41598-019-39669-2

Kukla J., Whitfeld T., Cajthaml T., Baldrian P., Veselá‐Šimáčková H., Novotný V., Frouz J. (2019) The effect of traditional slash‐and‐burn agriculture on soil organic matter, nutrient content, and microbiota in tropical ecosystems of Papua New Guinea. Land Degradation & Development, 30: 166-177. https://doi.org/10.1002/ldr.3203

Lastra González D., Baláž V., Solský M., Thumsová B., Kolenda K., Najbar A., Najbar B., Kautman M., Chajma P., Balogová M., Vojar J. (2019) Recent findings of potentially lethal salamander fungus Batrachochytrium salamandrivoransEmerging Infectious Diseases, 25: 1416-1418. https://doi.org/10.3201/eid2507.181001

Macek M., Kopecký M., Wild J. (2019) Maximum air temperature controlled by landscape topography affects plant species composition in temperate forests. Landscape Ecology 34: 2541-2556. https://doi.org/10.1007/s10980-019-00903-x

Michálek O., Kuhn-Nentwig L., Pekár S. (2019) High specific efficiency of venom of two prey-specialised spiders. Toxins, 11: 687. https://doi.org/10.3390/toxins11120687

Mottl O., Plowman N.S., Novotny V., Gewa B., Rimandai M., Klimes P. (2019) Secondary succession has surprisingly low impact on arboreal ant communities in tropical montane rainforest. Ecosphere, 10: e02848. https://doi.org/10.1002/ecs2.2848

Procházková L., Remias D., Řezanka T., Nedbalová L. (2019) Ecophysiology of Chloromonas hindakii, sp. nov. (Chlorophyceae), causing orange snow blooms at different light conditions. Microorganisms, 7: 434. https://doi.org/10.3390/microorganisms7100434

Šímová A., Pánek T., Gałka M., Zernitskaya V., Hájková P., Brodská H., Jamrichová E., Hájek M. (2019) Landslides increased Holocene habitat diversity on a flysch bedrock in the Western Carpathians. Quaternary Science Reviews 219: 68–83. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.07.009

Singh P., Těšitel J., Plesková Z., Peterka T., Hájková P., Dítě D., Pawlikowski P., Hájek M. (2019) The ratio between bryophyte functional groups impacts vascular plants in rich fens. Applied Vegetation Science, 22: 494-507. https://doi.org/10.1111/avsc.12454

Thierry M., Hrček J., Lewis O.T. (2019) Mechanisms structuring host–parasitoid networks in a global warming context: a review. Ecological Entomology, 44: 581-592. https://doi.org/10.1111/een.12750

Tuma J., Fleiss S., Eggleton P., Frouz J., Klimes P., Lewis O.T., Yusah K.M., Fayle T.M. (2019) Logging of rainforest and conversion to oil palm reduces bioturbator diversity but not levels of bioturbation. Applied Soil Ecology, 144: 123–133. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2019.07.002

Večeřa M., Divíšek J., Lenoir J., Jiménez‐Alfaro B., Biurrun I., Knollová I., Agrillo E., Campos J. A., Čarni A., Jiménez G.C., Ćuk M., Dimopoulos P., Ewald J., Fernández‐González F., Gégout J.-C., Indreica A., Jandt U., Jansen F., Kącki Z., Rašomavičius V., Řezníčková M., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J., Šilc U., Svenning J.-C., Swacha G., Vassilev K., Venanzoni R., Willner W., Wohlgemuth T., Chytrý, M. (2019) Alpha diversity of vascular plants in European forests. Journal of Biogeography, 46: 1919–1935. https://doi.org/10.1111/jbi.13624

Share this article