Lidé

 RNDr. Iveta Lžíčařová (Čtveráková) Google Scholar
 Mgr. Anna Čtvrtníková    
 RNDr. Dana Fialová, Ph.D.        Google Scholar
 Mgr. Tomáš Krajňák        Google Scholar
 RNDr. Tereza Kůsová (Gelná), Ph.D.     Google Scholar
 Mgr. Veronika Marianovská (Dumbrovská)        Google Scholar
 RNDr. Lukáš Nekolný        Google Scholar
 RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.      Google Scholar
 Doc. RNDr. Jana Spilková, Ph.D.        Google Scholar

 

Studenti magisterského studia – diplomanti: Kateřina Boudová, Jiří Brabec, Eva Kohoutová, Jan Koch, Eliška Kotousová, Tomáš Kříž, Lucie Plachá, Jitka Rychnová, Barbora Šicnerová, Ján Šikula, Petr Sedláček, Lenka Šustrová, Tereza Ulrychová
Studenti bakalářského studia:  Lucie Bezděková, Veronika Kusková, Radek Pileček
Spolupracovníci z řad bývalých studentů PřF UK: Eva Čechová, Jakub Randák, Marko Vukadinovič, Miroslav Vrtiška, Veronika Výborná
Další spolupracovníci: Doc. Hana Horáková (MUP Praha), Dr.. Tereza Hyánková (UP), Mgr. Ondřej Špaček (KPMG Praha), Bc. Jan Otava (CzechTourism), Ing. Rostislav Kašovský (KČT), Mgr. Zdeněk Kukal (Geotour), Ing. Markéta Vogelová (CzechTourism)