Aktuality

L. Nekolný v pořadu Historie.cs na ČT24

Lukáš Nekolný z našeho výzkumného centra vystoupil v televizním pořadu Historie.cs na ČT24. Díl nazvaný zjednodušeně „Exoti u nás“ pojednávající o tradici chovu exotické zvěře a zoologických zahrad nejen na …

Přednášky expertů z praxe

V rámci předmětu Management cestovního ruchu, který je vyučován vždy v lichém roce, jsou na následující týdny – vždy v úterý od 13:10 na Albertov do Pravé rýsovny pozvání přednášející …

Tradiční účast na konferenci v Jihlavě

Stejně jako v předchozích letech se i letos členové našeho výzkumného centra zúčastnili mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Tentokrát se akce konala ve …

Vývoj návštěvnosti zoo v zemích V4

Na konci února 2023 vyšel nový článek Lukáše Nekolného „Zoo Tourism in the Visegrad Four Countries: Importance and Trends“, který analyzuje a srovnává význam zoo turismu a návštěvnost zoo v …

Začíná práce na nových projektech

Od 1. března 2023 začínají někteří členové našeho týmu spolupracovat na pětiletých projektech  NAKI III podpořených Ministerstvem kultury ČR – více zde

Stará Vltava: přátelské setkání fandů Vltavy

V sobotu 18. února 2023 se od 15 hodin konalo v infocentru Chotilsko pro širokou veřejnost pásmo přednášek „Vltava – proměny historické krajiny“. Akce proběhla jako doprovodný program  ke stejnojmennému …