Publikace v roce 2023:

NEKOLNÝ, L. (2023). Zoo Tourism in the Visegrad Four Countries: Importance and Trends. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 71(1), 44–57. https://doi.org/10.37741/t.71.1.3

Publikace v roce 2022:

ŠIMŮNEK, R., BERAN, Z., BURDA, T.,ELSNEROVÁ, A.M., FIEDLER, G., KUČA, K., LANGFELNER, J., MUSIL, F., NEKOLNÝ, L., REIL, R., SEMOTANOVÁ, E., ŠTYCH, P., VOJTÍŠKOVÁ ,J. (2022): Historický atlas měst České republiky – sv. 34, Dvůr Králové nad Labem. Praha, Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., nakladatelství Historický ústav, 32, ISBN: 978-80-7286-389-1

NEKOLNÝ, L. (2022): Besucherentwicklung in den tschechischen Tiergärten im Jahr 2021: Das zweite Jahr mit Covid. Tiergarten, 2, 71–73. ISSN 2194-9336.

LOCHMAN, J. (2022): The spatial distribution of sustainable gastronomy: a case study of tourism in Prague. Tourism Recreation Research Dostupné zde

LOCHMAN, J., VÁGNER, J. (2022): The impact on environmental sustainability of catering facilities for tourists. Folia Geographica, 64(1), 5-26  Dostupné zde

CAJTHAML, J., FIALOVÁ, D. (eds) (2022): Vltava – proměny historické krajiny. Kritický katalog výstavy. Praha, ČVUT, PřF UK, MK ČR, ISBN 978-80-01-06948-6 Dostupné zde

Publikace v roce 2021:

FIALOVÁ, D., NOVOTNÁ, M. (2021): Změna cestovatelského chování během pandemie. Geografické rozhledy, 31(1), 24–25. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L., KRAJŇÁK, T. (2021): Dopady pandemie na turismus a rekreaci. Geografické rozhledy, 31(1), 20–23. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2021): Czech Zoo Tourism in 2020: The Year of Pandemic. Zoo Grapevine & International Zoo News, Summer 2021, 16–19. Dostupné zde.

LOCHMAN, J., VÁGNER, J. (2021): Aktuální poznatky v oblasti environmentálních dopadů overtourismu. Acta Geographica Universitatis Comenianae. 65(1),  91-107. ISSN 1338-6034. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2021): Jaký byl rok 2020 v českých zoologických zahradách?. Ochrana přírody. 76(3), II-III. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2021). Proměny konceptu zoo jako reflexe vztahu člověka a přírody. Envigogika16(1). https://doi.org/10.14712/18023061.618

NEKOLNÝ, L., FIALOVÁ, D. (2021): Attendance and Perceived Constraints to Attendance at Zoological Gardens during the Spring 2020 COVID-19 Re-Opening: The Czechia Case. Journal of Zoological and Botanical Gardens, 2(2), 234–249. https://doi.org/10.3390/jzbg2020016. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2021): Návštěvnost turistických cílů v Británii klesla o dvě třetiny. Celý o turismu.cz. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2021): Besucherentwicklung der tschechischen und slowakischen Zoos in den Jahren 2019 und 2020. Tiergarten, 2, 64–67. ISSN 2194-9336. Dostupné zde.

LOCHMAN, J. (2021): Cestovní ruch v prostředí sdílené ekonomiky: přínosy a úskalí. Geografické rozhledy, 30(4), 4–7. Dostupné zde.

FIALOVÁ, D. (2021): Nadměrný cestovní ruch: příčiny a důsledky. Geografické rozhledy, 30(4), 8–9.

NEKOLNÝ, L. (2021): Český zoo turismus v roce 2020. Celý o turismu. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2021): Proměny chovu exotických zvířat v evropských zoo. Geografické rozhledy, 30(3), 26–29. ISSN 1210-3004. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2020): GAZELLA – kompletní bibliografie 2005 – 2018 (32 – 45). Gazella 46, 2019, 158–175. ISBN  978-80-85126-89-1. Dostupné zde.

Publikace v roce 2020:

ŠIFTOVÁ, J. (2020): Foraging in Czechia: The nation’s precious hobby. Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 74(5), 310-320. DOI: 10.1080/00291951.2020.1851757.

NEKOLNÝ, L. (2020): High-level attendances at European Zoos in 2019: Part 2 – France, Germany and The Netherlands. Zoo Grapevine & International Zoo News, Autumn 2020, 31–34.

NEKOLNÝ, L. (2020): High-level attendances at European Zoos in 2019. Zoo Grapevine & International Zoo News, Summer 2020, 10–11.

SLÁMA, J., STEJSKALOVÁ, I., KINCL, T., BYSTŘICKÝ, V., KVÍTEK, T., FIALOVÁ, D., ŠTYCH, P. (2020): Golf courses in the Czech Republic: Analysis of the development and socio-economic characteristics. Land Use Policy, 99. IF: 3,682. Dostupné zde.

FIALOVÁ, D. (2020): Druhé bydlení jako specifický typ venkovského cestovního ruchu. In Šíp, J. a kol. Venkovský cestovní ruch. Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR), z.s., Brno, 121–131. ISBN 978-80-210-9593-9

FIALOVÁ, D. (2020): Stále oblíbenější pohyb. Přírodovědci.cz. 9(2), 8-11. Dostupné zde.

KALÁBOVÁ, M., NEKOLNÝ, L., MACHOVÁ, L., PETRŮ, Z. (2019): Factor affecting the number of visits of zoos in the Czech Republic. In Bevanda, B. & Štetić, S. (eds): 4th international thematic monograph 2019 Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era. Belgarde, 603-615. ISSN 2683-5673. Dostupné zde.

KRAJŇÁK, T. (2020): The effects of terrorism on tourism demand: A systematic review. Tourism Economics. First online. https://doi.org/10.1177/1354816620938900 (IF: 1,819)

NEKOLNÝ, L. (2020): Zoo jako místa šíření udržitelnosti. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2, 14–26. ISSN 1805-3246. Dostupné zde.

KŮSOVÁ, T. (2020): Dobrovolní hasiči, sociální kapitál a společenský život v obcích. Geografické rozhledy, 29(4), 6–9. ISSN 1210-3004.

NEKOLNÝ, L. (2020): České zoo znovu překonaly návštěvnické rekordy. COT Celý o turismu, 5, 22–23. ISSN 1212-4281. Dostupné zde.

DUMBROVSKÁ, V., FIALOVÁ, D. (2020): The City of One Hundred Souvenir Shops: Authenticity of Souvenirs in Prague. Journal of Tourism and Cultural Change, 18(2), 187–200.  ISSN: 1476-6825 online ISSN: 1747-7654 DOI: 10.1080/14766825.2019.1606228 (WoS, IF 2018:1,455)

FIALOVÁ, D. (2020): Pražské ostrovy. Zeměpisné a vlastivědné spisy, 19(1), 1-4. ISSN 2464-4803.

KRAJŇÁK, T., VÁGNER, J. (2020): Turismus na Blízkém východě: skvosty nebo hrozby? Geografické rozhledy, 29(3), 26–29. ISSN 1210-3004.

FIALOVÁ, D., CEHÁK, V., SEEMANN, P. (2019): Ochrana přírody, krajiny a kulturních památek na území Česka. In Semotanová, E., Zudová-Lešková, Z., Močičková, J., Cajthaml, J., Seemann, P., Bláha, J.D., a kol. Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha, 112–119. ISBN 975-80-7286-346-4

FIALOVÁ, D., JÍLKOVÁ, P., SEEMANN, P.  (2019): Krajina – volný čas, zdraví a rekreace.  In Semotanová, E., Zudová-Lešková, Z., Močičková, J., Cajthaml, J., Seemann, P., Bláha, J.D., a kol. Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha, 104–111. ISBN 975-80-7286-346-4

FIALOVÁ, D., STARÁ, L. (2019): Přehrady a přehradní nádrže na území Česka. In Semotanová, E., Zudová-Lešková, Z., Močičková, J., Cajthaml, J., Seemann, P., Bláha, J.D., a kol. Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha, 99–03. ISBN 975-80-7286-346-4

DEREK, M., KOWALCZYK, A., KHOLODILIN, K.A., LIMONOV, L., KUBAL-CZERWIŃSKA, M., FIALOVA D. (2020): Changes in the distribution of gastronomic services in the city centre. In Kowalczyk, A., Derek, M. (eds.) Gastronomy and the Urban Space. Changes and Challenges in Geographical Perspective. Cham, Springer, 159–181. ISBN 978-3-030-34491-7

NEKOLNÝ, L. (2020): Neue Zooeinrichtungen in Südmähren. Tiergarten, 1, s. 60–64. ISSN 2194-9336.

NEKOLNÝ, L. (2020): Zoo Eingänge: Eine Typologie. Tiergarten, 1, s. 28–36. ISSN 2194-9336.

Publikace v roce 2019:

PETRIKOVIČOVÁ, L., KROGMANN, A., FIALOVÁ, D., SVORAD, A. (2019): Intensive tourist-related urbanisation impacts on a mountain village: The case study of Veľká Lomnica in Slovakia. Geographia Polonica. 92(4), 395-408. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2019): Turistický magnetismus (ne)chtěný. Přírodovědci.cz. 8(4), 24-25. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2019): Ochrana přírody v interaktivních science centrech. Ochrana přírody. 74(4), I-III. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L., FIALOVÁ, D. (2018): Zoo Tourism: What Actually Is a Zoo? Czech Journal of Tourism, 7(2), 153-166. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2019): Čím nově lákají tuzemské zoologické zahrady?. COT Celý o turismu, 7, s. 12–13. ISSN 1212-4281.

FIALOVÁ, D. (2019): Rizika přitažlivosti památek. COT Celý o turismu, 6, s. 8–9. ISSN 1212-4281. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2019): Není památka jako památka. COT Celý o turismu, 6, s. 14–15. ISSN 1212-4281. Dostupné zde.

FIALOVÁ, D. (2019): Vltava ve službách člověka. Geografické rozhledy, 28(5), 20–21. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2019): Návštěvnost českých zoo loni opět rekordní. COT Celý o turismu, 5, s. 20–21. ISSN 1212-4281. Dostupné zde.

DUMBROVSKÁ, V., FIALOVÁ, D. (2019): The city of one hundred souvenir shops: authenticity of souvenirs in Prague. Journal of Tourism and Cultural Change, DOI: 10.1080/14766825.2019.1606228. Abstrakt zde. – v tištěné verzi s doplněnou citací v roce 2020

SPILKOVÁ, J., RYPÁČKOVÁ, P. (2019): Prague’s community gardening in liquid times: challenges in the creation of spaces for social connection. Leisure Studies. DOI: 10.1080/02614367.2019.1588352

KRAJŇÁK, T. (2019): Cestovní ruch jako nástroj zahraniční politiky: příklad Číny. Geografické rozhledy, 28(3), 26–29. Dostupné zde.

Publikace v roce 2018:

KŮSOVÁ, T., NEKOLNÝ, L. (2018): Zoo jako zábavní park aneb komercializace prostoru Zoo Praha. In: Linderová, I., Pachrová, S. (eds.) Aktuální problémy cestovního ruchu “Autenticita v kontextu cestovního ruchu”. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference 28. února – 1. března 2018, Jihlava, VŠP, s. 248–259. ISBN 978-80-88064-36-7. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2018): Eintrittspreise in tschechischen Zoos. Tiergarten, 4, s. 68–71. ISSN 2194-9336.

KRAJŇÁK, T., VÁGNER, J. (2018): Politicko-bezpečnostní rizika pro cestovní ruch: prostorová
percepce Blízkého východu potenciálními českými turisty. Geografie, 123, 3, 379–405. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L., FIALOVÁ, D. (2018): The issues in methodology and data interpretation in studies of tourist attractions’ attendance: annual passes. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 53(2), 167–179. https://doi.org/10.14712/23361980.2018.17. Dostupné zde.

FIALOVÁ, D., JIROUTOVÁ, N. (2017): Strategy of Czech Medium-Sized Royal Towns with Regard to Tourism Development.. Czech Journal of Tourism, 6(2), 187–220. ISSN 1805-3580 (tištěné), 1805-9767 (online) (J-rec, ERIH+) DOI: 10.1515/cjot-2017-0010.

SLÁMA, J., BYSTŘICKÝ, V., ŠTYCH, P., FIALOVÁ, D., SVOBODOVÁ, L., KVÍTEK, T. (2018): Golf courses: New phenomena in the landscape of the Czech Republic after 1990. Land Use Policy, 78, pp.430–456. ISSN 0264-8377. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2018): Vývoj návštěvnosti zoologických zahrad Česka, Slovenska a Německa po roce 1989. Gazella 43, 2016. s. 190–215. ISBN:  978-80-85126-53-2. Dostupné zde.

FIALOVÁ, D., ULRYCHOVÁ, T. (2017): Tvorba inovačních materiálů pro návštěvníky vybraného města: případová studie Nymburk. In Vystoupil, J., Kotíková, H., a kol. Městský cestovní ruch. Olomouc, Univerzita Palackého, s. 162-168. ISBN 978-80-244-5255-5.

FIALOVÁ, D., DUMBROVSKÁ, V. (2017): Královská cesta – příklad turistického okrsku. In Vystoupil, J., Kotíková, H., a kol. Městský cestovní ruch. Olomouc, Univerzita Palackého, s. 136-145. ISBN 978-80-244-5255-5.

NEKOLNÝ, L. (2018): Zoo – místo geografického vzdělávání? Geografické rozhledy, 27(3), 16–19. Článek dostupný zde, přílohy na webu časopisu.

NEKOLNÝ, L. (2018): Botanický park Ostrava. Zahradnictví, 17 (1), 36–37. ISSN 1213-7596.

NEKOLNÝ, L. (2018): Begehbares Australien in Deutschland und Tschechien. Tiergarten, 1, s. 68–72. ISSN 2194-9336. zde

SPILKOVÁ, J., VÁGNER, J. (2017): Food gardens as important elements of urban agriculture: Spatio-developmental trends and future prospects for urban gardening in Czechia, Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, DOI:10.1080/00291951.2017.1404489. IF:0.640.

Publikace v roce 2017:

FIALOVÁ, D., LNĚNIČKA, M. (2017): Motivace účastníků zimního cestovního ruchu. Případová studie Lipno nad Vltavou. Studia Turistica, 8, č. 3, s. 7–23. ISSN 1804-252x.

NEKOLNÝ, L. (2017): Problémy metodiky a interpretace dat návštěvnosti turistických cílů: prohlídkové okruhy. In: Pachrová, S., Linderová, I., Doležalová, M. (eds.) Aktuální problémy cestovního ruchu “Cestovní ruch jako křižovatka poznatků”. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference 22. – 23. února 2017, Jihlava, VŠP, s. 257–266. ISBN 978-80-88064-30-5. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2017): Bayreuth – parková říše markraběnky Wilhelminy. Zahradnictví, 16, č. 12, s. 14–16. ISSN 1213-7596. zde

SPILKOVÁ, J. , VÁGNER, J. (2017): Food gardens as importantelements of urban agriculture: Spatio-developmental tends and future prospects for urban gardeningin Czechia. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography. https://doi/full/10.1080/00291951.2017.1404489

PÁSKOVÁ, M., ČTVERÁKOVÁ, I. (2017): Geoparky a jejich role v ochraně přírody a krajiny. Ochrana přírody, 71, č. 4, s. 38–41.

FIALOVÁ, D. (2017): Turismus – enormní spotřebitel vody. Geografické rozhledy, 27, č. 1, s. 20–23.  ISSN 1210-3004 zde

NEKOLNÝ, L. (2017): Schmetterlingsanlagen Tschechiens. Tiergarten, 3, s. 66–67. ISSN 2194-9336 zde

NEKOLNÝ, L. (2017): Rozmanitá zeleň parků a zahrad Dublinu. Zahradnictví, 16, č. 6, s. 48–49. ISSN 1213-7596. zde

FIALOVÁ, D., LNĚNIČKA, M. (2017): Koncepty výběru destinace s důrazem na zimní cestovní ruch. Studia Turistica,  8, č. 1, s. 33–45. ISSN 1804-252X (ERIH) zde

KŮSOVÁ, T., FIALOVÁ, D., HUČÍNOVÁ, M. (2017): Sociální sítě a vznik sociálního kapitálu v lokalitách druhého bydlení. Geografie, 122, č. 2., s. 236–256. ISSN 1212-0014 (IF 0,580) zde

SPILKOVÁ, J., ŠIFTA. M. (2017): Geografie jídla, jídlo v geografii. Geografické rozhledy, 26, č. 5, s. 10–11.  ISSN 1210-3004 zde

SPILKOVÁ, J., (2017): Město a potraviny: alternativní způsoby produkce a spotřeby potravin. Geografické rozhledy, 26, č. 5, s. 24–25. ISSN 1210-3004 zde

FIALOVÁ, D. (2017): Poznat svět znamená poznat i jeho chutě. Geografické rozhledy, 26, č. 5, s. 26–27. ISSN 1210-3004 zde

NEKOLNÝ, L. (2017): 2016: rok rekordní návštěvnosti českých zoo. COT, 5, s. 22–23. ISSN 1212-4281 zde.

NEKOLNÝ, L. (2017): Besucherzahlen in Tschechien: Rekordbilanz 2016. Tiergarten – Magazin fur Zoointeressierte, 2, s. 66–67. ISSN 2194-9336 zde.

NEKOLNÝ, L. (2017): Tieranlagen in Teplitz. Tiergarten – Magazin fur Zoointeressierte, 2, s. 55–57. ISSN 2194-9336 zde.

NEKOLNÝ, L. (2017): Greiz – město tří zámků a proslulého parku. Zahradnictví, 16, č. 3, s. 28–29. ISSN 1213-7596. zde

FIALOVÁ, D., NEKOLNÝ, L. (2017): Řečí čísel cestovního ruchu. Geografické rozhledy, 26, č. 3, s. 22–23.  ISSN 1210-3004 zde.

KŮSOVÁ, T., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L., (2017): Rozdílné trávení času mužů a žen: Návrh studentského výzkumného projektu. Geografické rozhledy, 26, č. 3, s. 10–11.  ISSN 1210-3004 zde.

Publikace v roce 2016:

NEKOLNÝ, L. (2016): Zoo jako botanická zahrada: Welsh Mountain Zoo. Zahradnictví, roč. 48, č.12, s. 54–55. ISSN 1213-7596 zde.

ČTVERÁKOVÁ, I., FIALOVÁ, D., KUČERA, Z., CHROMÝ, P.  (2016): Barriers in functioning of czech geoparks in the context of different circumstances. Acta Universitatis Carolinea Geographica,  51, č. 2, s. 235–246. ISSN 2336-1980 (SCOPUS) zde

KŮSOVÁ, T., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2016): Jak ženy a muži v Česku tráví svůj čas a co nám to říká o české společnosti. Geografické rozhledy, 26, č. 2, s. 22–23.  ISSN 1210-3004

SPILKOVÁ, J., FIALOVÁ, D. (2016): Produktové značky: kdo značí má za tři? In SPILKOVÁ, J. a kol. (2016): Alternativní potravinové sítě: česká cesta. Praha: Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, s. 143–159. ISBN 978-80-246-3307-7

SPILKOVÁ, J., VÁGNER, J. (2016): Městské zahradničení včera, dnes a zítra: zahrádkové kolonie, komunitní zahrady. In SPILKOVÁ, J. a kol. (2016): Alternativní potravinové sítě: česká cesta. Praha: Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, s. 111–126. ISBN 978-80-246-3307-7

SPILKOVÁ, J. a kol. (2016): Alternativní potravinové sítě: česká cesta. Praha: Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, 184 s. ISBN 978-80-246-3307-7

NEKOLNÝ, L. (2016): Varšava – město zahrad a parků. Zahradnictví, roč. 48, č.11, s. 41–42. ISSN 1213-7596

DUMBROVSKÁ, V. (2016): Urban Tourism development in Prague: From Tourist Mecca to Tourist Ghetto. In Bellini, N., Pascquinelli, C.“Tourism in the City. Towards and Integrative Agenda on Urban Tourism. Springer, s.275–283. ISBN 978-3-319-26876-7

NEKOLNÝ, L.(2016): Prags grosster Wildpark. Tiergarten – Magazin fur Zoointeressierte, 4, s.64–65.

NEKOLNÝ, L.(2016): Geographie der tschechischen Zoos. Tiergarten – Magazin fur Zoointeressierte, 3, s.37–39.

DUMBROVSKÁ, V. , FIALOVÁ, D. (2016): Turistické okrsky a turistifikace v Praze: případová studie Královské cesty.Studia Turistica, 7, č. 1, s. 6–17. ISSN 1804-252X (ERIH) zde

JELEČEK, L., DUMBROVSKÁ, V. (2016): Historickogeografický pohled na hispánskou migraci do Spojených států. Geografické rozhledy, 25., č. 4, s. 22–23 1210-3004 zde.

FIALOVÁ, D. (2016): Místa konfliktů jako turistická atraktivita? Geografické rozhledy, 25., č. 3, s. 30–31 a 33. ISSN 1210-3004 zde.

SPILKOVÁ, J., VÁGNER, J. (2016): The loss of land devoted to allotment gardening: The context of the contrasting pressures of urban planning, public and private interests in Prague, Czechia. Land Use Policy, 52, s. 232–239. ISSN 0264-8377 (IF 2,631)

Publikace v roce 2015:

FIALOVÁ, D.,  (2015): Golfová hřiště – nový prvek v krajině. Geografické rozhledy, 25, č. 2., s. 24–25.  ISSN 1210-3004 zde.

FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2015): Druhé bydlení. In Šauer, M., Vystoupil, J., Holešínská, A. a kol. Cestovní ruch. Učební text. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, s. 292 – 298.

FIALOVÁ, D., ŠENKÝŘOVÁ, T. (2015): Monitoring efektů projektů cestovního ruchu podpořených v rámci SROP. Studia Turistica, roč. 6, č. 1, s. 7– 26. ISSN 1804-252X  zde

SPILKOVÁ, J. (2015): Proměny českých obchodů. Přírodovědci.cz. magazín Přírodovědecké fakulty UK v Praze, č. 2, s.16–17. zde

FIALOVÁ, D., NEKOLNÝ, L. (2015): Rub a líc turistické přitažlivosti. Geografické rozhledy, 24, č. 4., s. 8–9.  ISSN 1210-3004 zde.

VÁGNER, J  (2014): Trampské osady – specifický prvek rekreační krajiny v zázemí českých měst. In Blažková, T., Fialová, D., Matoušek, V. (eds.) Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.–21. století. Praha, Togga, s.r.o., s.63–82. ISBN 978-80-7476-063-1

FIALOVÁ, D. (2014): Druhé bydlení v Česku: včera, dnes a zítra. In Blažková, T., Fialová, D., Matoušek, V. (eds.) Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.–21. století. Praha, Togga, s.r.o., s.43–62. ISBN 978-80-7476-063-1

BLAŽKOVÁ T., FIALOVÁ, D., MATOUŠEK, V. (eds.) (2014): Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.–21. století. Praha, Togga, s.r.o., 233 s. ISBN 978-80-7476-063-1

FIALOVÁ, D., STEYEROVÁ, M., SEMOTANOVÁ, E. (2015): Vltavské ostrovy v Praze. Praha, ČGS, 112 s. ISBN 978-80-905642-2-0

FIALOVÁ, D. (2015): Vltavské ostrovy v Praze. Vesmír, roč. 94, č.1, s. 46–50. ISBN 1214-4029 zde

Publikace v roce 2014:

FIALOVÁ, D. (2014): Tradiční a nové formy druhého bydlení jako významná součást vnitrostátního cestovního ruchu. In Holešinská, A. (ed.), 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 11. – 12. září 2014. Brno, Masarykova univerzita,  s. 16-29. ISBN 978-80-210-7585-6. zde.

HORÁKOVÁ, H., FIALOVÁ, D. (2014): Transformace venkova. Turismus jako forma rozvoje. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 398 s. ISBN 978-80-7380-537-1

FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2014):  The owners of second homes of rural space in Czechia. Acta Universitatis Carolinea Geographica, 46, č.2, s.21-28. http://web.natur.cuni.cz/gis/aucg/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=26:issue-22014&Itemid=100

DUMBROVSKÁ, V., FIALOVÁ, D. (2014): Tourist Intensity in Capital Cities in Central Europe: Comparative Analysis of Tourism in Prague, Vienna and Budapest. Czech Journal of Tourism, roč.3, č. 1, s. 5–26. ISSN 1805-3580 (tištěné), 1805-9767 (online) DOI: 10.2478/cjot-2014-0001 (ERIH) zde

ČTVERÁKOVÁ, I., FIALOVÁ, D. (2014): Možnosti interpretace krajiny v rámci geoparku – příklady dobré praxe. Sborník z 2. konference národních geoparků, 29.- 30. 4. 2014, Ralsko, s.82–91..

ČERVINKOVÁ, R., FIALOVÁ, D. (2014): Management zakládání geoparků na příkladu kandidátského Geoparku Joachima Barranda. Sborník z 2. konference národních geoparků, 29.- 30. 4. 2014, Ralsko, s.66 –77.

FIALOVÁ, D. (2014): Lázeňství – spojení darů přírody a lidského umu. Geografické rozhledy, roč. 24, č. 1, s.8–9, příloha. ISSN 1210-3004 zde.

VÁGNER, J. (2014): Wellness a termální parky v Česku – cestovní ruch navazující na tradici lázeňství. Geografické rozhledy, roč. 24, č. 1, s.26–27. ISSN 1210-3004

HORÁKOVÁ, H., FIALOVÁ, D. (2014): Contested rural development through tourism: spatial and social relations in a post-socialist Czech village. Tourism Hospitality Industry 2014 – Trends in Tourism and Hospitality management. Congress Proccedings. Rijeka, University of Rijeka, s. 203-229.

DUMBROVSKÁ, V. (2014): Měření dopadů cestovního ruchu v městském prostoru. In: Pachrová, S., Doležalová, M., Šíp, J. (eds.) Aktuální problémy cestovního ruchu. „Cestovní ruch a jeho dopady na společnost“. Sborník z mezinárodní konference 26. – 27. února 2014, Jihlava, VŠP, s. 24–31. ISBN 978-80-87035-87-0 ttps://kcr.vspj.cz/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2014

ČTVERÁKOVÁ, I. (2014): Význam geoparků pro vzdělávání. In: Pachrová, S., Doležalová, M., Šíp, J. (eds.)Aktuální problémy cestovního ruchu. „Cestovní ruch a jeho dopady na společnost“. Sborník z mezinárodní konference 26. – 27. února 2014, Jihlava, VŠP, s. 8–13. ISBN 978-80-87035-87-0 https://kcr.vspj.cz/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2014

FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2014): Cestovní ruch: požehnání nebo hrozba? Přírodovědci.cz. magazín Přírodovědecké fakulty Uk v Praze, č. 2, s.12–15. zde

FIALOVÁ, D. , DUMBROVSKÁ, V. (2014): Praha, Vídeň, Budapešť – významná centra městského cestovního ruchu. Geografické rozhledy, 23, č. 5, s. 24–25. ISSN 1210-3004 zde.

KŮSOVÁ, T. (2013): Aplikace kvalitativních metod výzkumu v cestovním ruchu – příklad Pražského hradu. 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. ESF MU, Brno, s. 58–66. ISBN 978-80-210-6644-1

VÁGNER, J. (2013): Rozvoj termálních parků v Česku. 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. ESF MU, Brno, s. 166–173. ISBN 978-80-210-6644-1

FIALOVÁ, D.  (2014): Technické zasněžování – spása nebo zkáza? Geografické rozhledy, 23, 3, s. 24–25. ISSN 1210-3004 zde.

Publikace v roce 2013:

SPILKOVÁ, J., PERLÍN, R. (2013): Farmers´ markets in Czechia: risks and possibilities. Journal of Rural Studies 32(10), 220-229. IF=2,036

SPILKOVÁ J., FENDRYCHOVÁ, L., SYROVÁTKOVÁ, M. (2013): Farmers’ markets in Prague: A new challenge within the urban shoppingscape. Agriculture and Human Values 30(2), 179-191. DOI 10.1007/s10460-012-9395-5. IF = 1,540

VÁGNER, J. (2013): Brazílie – „motor“ Latinské Ameriky. Geografické rozhledy, 23, 2, s. 8–9. ISSN 1210-3004 http://geography.cz/geograficke-rozhledy/wp-content/uploads/2013/11/GR-2013-2014-23-2-Země-BRICS.pdf

FIALOVÁ, D., OROSZ, O. (2012): Vývoj lázeňství na území dnešního Slovenska (v období od konce 16. století do současnosti). Klaudyan, r. 8-9, č. 2, s.94-106 http://www.klaudyan.cz/ ISSN 1212-9690

KŮSOVÁ, T. (2013): Volný čas a sociální kapitál: prostorová diferenciace spolkové aktivity v Česku. Geografie, 118, č. 4, s. 372–391. IF 0,500 zde

SPILKOVÁ, J. (2013): Leisure time preferences and health-risk behavior of teenagers in the post-communist Central European countries. Children’s Geographies,  http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14733285.2013.848742#.Um5xzPnX9uA    IF 0,860

SPILKOVÁ, J., FIALOVÁ, D. (2013): Building fertile links with regional brands: The case of Czech regional products. In Figueiredo, E., Raschi, A. (eds.): Fertile Links? Connections between tourism activities, socioeconomic contexts and local development in European rural areas. Firenze, Firenze University Press, s. 215-235, ISBN 978-88-6655-388-5 (print), ISBN 978-88-6655-389-2 (online)

VÁGNER, J, (2013): General information about emerging thermal parks in the Czech Republic: just in the point of birth. In Dej M., Huculak, M., Jarczewski, V. (2013): Recreational use of geothermal water in Visegrád Group countries. Institut of Urban Development, Kraków, 201 s. ISBN 978-83-89440-67-9

FIALOVÁ, D. (2013): Vnímání destinace cestovního ruchu vybranými aktéry – metodické přístupy. Aktuální problémy cestovního ruchu „Cestovní ruch – destinace- regionální rozvoj“ , sborník z mezinárodní konference. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava, s. 37-42. ISBN 978-80-87035-70-2

FIALOVÁ, D. (2013): Udržitelný cestovní ruch a české destinace. In Jeřábek, T., Trunečková, P. (eds.): Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Sborník příspěvků z šesté mezinárodní konference. Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno, s.62-71 ISBN 978-80-87300-42-8 (tištěná verze), ISBN 978-80-87300-43-5 (elektronická verze)

FIALOVÁ, D. (2013): Vltavské ostrovy v Praze. Geografické rozhledy 22, č. 4, příloha s.1-4, ISSN 1210-3004  http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/kuhig/files/fialova_gr.pdf

FORMÁNKOVÁ, Z., VÁGNER, J. (2012): Potenciál geocachingu při rozvoji cestovního ruchu. Studia Turiscica, prosinec 2012, s.11-19.https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost/casopisy-vspj/studia-turistica ISSN 1804-252X  https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica

FORMÁNKOVÁ, Z., VÁGNER, J. (2012): Geocaching jako inovativní možnost rozvoje lokálního cestovního ruchu. In: 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 6.-7.9.2012. CD ROM.Brno: MU, s. 7–25. ISBN 978-80-210-6078-4.

GELNÁ, T. (2013): Volný čas a sociální kapitál: analýza spolkové aktivity v Česku. In: Svobodová , H. (ed): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Sborník příspěvků. PedF MU, Brno, s. 154-164.

VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2013): Význam rekreační funkce obcí a sídel při formování regionální identity v Česku –výsledky výzkumu. In: Svobodová , H. (ed): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Sborník příspěvků. PedF MU, Brno, s. 29-35.

FIALOVÁ, D, HORÁKOVÁ, H. (2013): Holandské vesničky v Čechách – východiska výzkumu. In: Svobodová , H. (ed): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Sborník příspěvků. PedF MU, Brno, s. 24-28.

Publikace v roce 2012:

SPILKOVÁ, J., FIALOVÁ, D. (2012): Culinary Tourism Packages and Regional Brands in Czechia.Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment. Online 04 oct 2012 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616688.2012.726268 IF 0,780

FIALOVÁ, D. (2012): Druhé bydlení v zázemí Prahy. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, s. 229–249

FIALOVÁ, D. (2012): Cena za cestovní ruchu: přínosy versus ztráty. Výukový a metodický text. Nakladatelství P3K s.r.o. 58 s. text publikace zde, prezentace k textu zde, prezentace fotogalerie zde

FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2012): Regionální identita obyvatel a rekreantů v periferních oblastech Česka. In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M.(eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Aleš Čěnek, s.r.o., Plzeň, s. 122–139.

FIALOVÁ, D., KADLECOVÁ, V. (2012): Koncept timesharingu – nová šance pro apartmánové domy? Aktuální problémy cestovního ruchu „Nové trendy a technologie v cestovním ruchu“ , sborník z mezinárodní konference. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava, s. 45-53.

KUBÍN, E. M.: Trips to Poland as A part of the offer of Czech travel agencies. Attractiveness of Poland as a tourist destination in the eyes of employees of travel agencies located in Prague.  AUC Geographica, 46, no. 1, pp. 41–49 http://web.natur.cuni.cz/~ksgrrsek/acta/2012/05_Kubin.pdf

FIALOVÁ, D., KADLECOVÁ, V., NOŽIČKOVÁ, V. (2011): Koncept timesharingu jako alternativa apartmánových rekreačních bytů a „holandských  rekreačních vesnic“ ? Czech Hospitality and Tourism Papers – Hotelnictví, lázeňství, turismus, VII, č. 14, s.55-67.

SPILKOVÁ, J. (2012): Geografie maloobchodu a spotřeby: Věda o nakupování. Karolinum, Praha, 245 s. ISBN 978-80-246-1951-4

GELNÁ, T. (2012): Sportovní aktivity a veřejná podpora sportu. Geografické rozhledy, 21, č.4. s.26-27.

VÁGNER, J. (2012): Tramping a trampské osady v Česku. Geografické rozhledy, 21, č.4, s. 24-25.

SPILKOVÁ, J. (2012): The Birth of the Czech Mall Enthusiast:The Transition of Shopping Habits from Utilitarian to Leuisure Shopping. Geografie, 117, č.1, s.21-32. http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2012/04/gcgs012012_2spilkova.pdf

FIALOVÁ, D. (2012): Geopark – místo ochrany a prezentace geologických i kulturních hodnot. Geografické rozhledy, 21, č.3, s. 24-25.

KADLECOVÁ, V., FIALOVÁ, D. (2012): Timesharing a apartmánové byty. Urbanismus a územní rozvoj, 15, č. 1, s. 20-25. http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/2012/2012-01/03_timesharing.pdf

Výběr starších výstupů (2007 – 2011)

 • VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2011): Impacts of Second Home Tourism on Shaping Regional Identity in Regions with Significant Recreational Function.  Encontros Científicos –Tourism & Management Studies. ESGHT University of Algarve, Faro, Portugal, s. 285-294. http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/195
 • RATAJ, S., FIALOVÁ, D., VÁGNER, J.(2011): Podpora cestovní ruchu v chráněných územích. In 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 15. – 16. září 2011[CD-ROM]. Brno: ESF MU, 2011. s. 59-75. http://www.econ.muni.cz/udalosti/vedeckovyzkumne/3-mezinarodni-kolokvium-o-cestovnim-ruchu/
 • GELNÁ, T., FIALOVÁ, D. (2011): Zábavní komplexy a jejich využití v cestovním ruchu. Czech Hospitality and Tourism Papers – Hotelnictví, lázeňství, turismus, VII, č. 13, s.115-135
 • GELNÁ, T., FIALOVÁ, D.(2011): Changes in the current Czech and German society and their effects on free time spending , Acta Universitatis Carolinea Geographica, 46, č.2, s.55-66. http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/acta/2011/AUCG_2_2011_Gelna_Fialova.pdf
 • VÁGNER, J., MüLLER, D., FIALOVÁ, D. (2011): Second Home Tourism in the Central-European and in the Nordic Countries: A Comparison of Czechia and Sweden. Geografie, 116, č.2, s.191-210  http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2011/06/g11-2-7vagner_muller_fialova.pdf  IF1,021
 • KUBÍN, E.M (2011): Attractiveness of Poland as a tourist destination in the eyes of Czech students of primary schools, AUC Geographica, 46, no. 1, pp. 15–22 http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/acta/2011/Kubin.pdf
 • VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2010): Role cestovního ruchu a druhého bydlení při formování identity regionů a regionální identity. In Holešínská , A. (ed): 1. Mezinárodní kolokvium cestovního ruchu. Sborník příspěvků. Masarykova univerzita, Brno, s. 208-214. http://is.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/3910085/10619195/Sbornik-kolokviumCR2010-finale.pdf
 • VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2010): Metody výzkumu regionální identity a identity regionů ve vztahu k cestovnímu ruchu a druhému bydlení. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. s. 625-632 http://konference.osu.cz/cgsostrava2010/dok/Sbornik_CGS/Geografie_cestovniho_ruchu/Metody_vyzkumu_regionalni_identity.pdf
 • GELNÁ, T., FIALOVÁ, D. (2010): Ekonomické dopady zábavních komplexů na regiony. Regionální studia, 4, č.1, s.17-23  http://www.regionalni-studia.cz/images/2010-1/01_2010_03.pdf
 • KADLECOVÁ V., FIALOVÁ, D. (2010): Recreational housing, a phenomenon significantly affecting rural areas. Moravian Geographical Reports, 18, č.1, s.38-44 http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZMgr/MGRa_2010_01CZ.pdf
 •  FIALOVÁ, D., CHROMÝ, P., KUČERA, Z., SPILKOVÁ, J., ŠTYCH, P., VÁGNER, J. (2010): The importance of settlement recreational function in the process of forming regional identity and identity of regions in Czechia. Acta Universitatis Carolinea Geographica, 1-2, s.49-60 http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/acta/2010/2010_fialova.pdf
 • FIALOVÁ, D., KADLECOVÁ, V., NOŽIČKOVÁ, V., VÁGNER, J. (2009): Changes in second housing in the integrating Europe. In: Wilk, W. (ed): Global changes: their regional and local aspects. FGRS Warsaw University, Warszawa
 • SPILKOVÁ, J., HOCHEL, M. (2009): Toward the Economy of Pedestrian Movement in Czech and Slovak Shopping Malls. Environment and Behavior 41(3), 443-455. http://eab.sagepub.com/content/41/3/443.full.pdf+html
 • VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2009): Trendy druhého bydlení v severských evropských zemích ve srovnání s Českem. In: Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. (eds.): Sborník příspěvků. Výroční mezinárodní konference ČGS. Liberec 25. – 29. 8. 2008. s. 63-70. ISBN 978-80-7372-443-6.
 • FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2009): Sociogeografické aspekty druhého bydlení a jejich regionální diferenciace (na příkladu Česka). In: Geografický časopis, 61, 2, s. 107-128. ISSN 0016-7193 http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal&part=list_articles&journal_issue_no=11112248
 • FIALOVÁ, D. (2009): Hledisko času při výzkumu rekreačního prostoru. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 53, s. 105 – 112
 • VÁGNER, J., FIALOVÁ, D., (2008): Second Housing in Czechia at the Break of the Millenium. Association of European Region Conference „The future of rural development policy and rural regions“, Lillehammer 27.-30. 2. 2008, vyžádaný příspěvek
 • NOŽIČKOVÁ, V., FIALOVÁ, D., KADLECOVÁ, V., VÁGNER, J. (2008): Recreational areas – a new element in the countryside. In: Majerová, V.: Sborník příspěvků mezinárodní konference Venkov je náš svět – Contryside – Our World. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, s.456–467 ISBN 978-80-213-1851-9
 • SPILKOVÁ, J. (2008): Changing face of the Czech retailing in post-communist transformation: risks of extreme polarisation under globalisation pressures. In: Dostál, P. (Ed.): Evolution of Geographical Systems and Risk Processes in the Global Context, Prague, P3K, pp. 157-171.
 • SPILKOVÁ, J. (2008): Proměny nákupního chování českých zákazníků. In: Nákupní řetězce: nové výzvy. Nesehnutí, Brno, s. 15-19.
 • FIALOVÁ, D., NOVOTNÁ, E., VÁGNER, J. (2007): Výstava: Druhé bydlení v Česku – chataření a chalupaření v proměnách generací. Geografická knihovna PřF UK Praha, 25.5. – 20.10. 2007 http://danafi.rajce.idnes.cz/Vernisaz_vystavy_Druhe_bydleni_v_Cesku_24._5._2007/
 • VÁGNER, J. (2007): Tourism Development in the Visegrad Four Countries in the Period of the EU Access. In: Acta Universitatis Carolinae 2007 Geographica, Nos. 1-2, pp. 75-89. http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/acta/2007/AUC_2007_42_Vagner_Tourism_development_in.pdf
 • OUŘEDNÍČEK, M., BIČÍK, I., VÁGNER, J. (2007): Suburbanizace v zázemí Prahy. In: Životné prostredie, 6, s. 303-308. ISSN 0044-4863. http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1331&category_id=42&option=com_virtuemart&Itemid=1
 • FIALOVÁ, D. a kol. (2007): Cestovní ruch a rekreace. In: PERLÍN, R., BIČÍK, I. (ed.): Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let. PřF UK Praha. s. 128-149 celá publikace k dispozici na http://www.npsumava.cz/gallery/10/3118-sbornik4_lokalnirozvoj.pdf