O nás

Představení výzkumného centra a týmu

Centrum výzkumu geografie volného volného času (GeoVoČ) je pracovní skupina, která soustřeďuje vědce, pedagogy, doktorandy a studenty zabývající se základním a aplikovaným výzkumem. Hlavními tématy geografického výzkumu jsou cestovní ruch, druhé bydlení (chataření a chalupaření), rekreace, volný čas a životní styl. GeoVoČ působí při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Centrum si klade za cíl přispívat k poznání reality zejména v následujících oblastech:

  • Proměny regionální diferenciace cestovního ruchu (nové trendy v poptávce a nabídce, dopady cestovního ruchu na geografické prostředí )
  • Druhé bydlení – historie, současné změny, predikce vývoje (chataření, chalupaření, rekreační apartmánové byty, rekreační areály; transformace, komercionalizace, internacionalizace), mezinárodní srovnání
  • Změny rekreačních aktivit populace a jejich vliv na geografické prostředí
  • Projevy a dopady volnočasových aktivit
  • Źivotní styl – změny prostorového chování obyvatelstva

Nejnovější aktuality

Nové publikační výstupy z našeho výzkumného centra

V posledních měsících se podařilo členům našeho výzkumného centra publikovat řadu zajímavých odborných textů, článků či kapitol. Zde uvádíme jejich přehled: FIALOVÁ, D. (2023): 3.8 Recreational landscape. In: Eva Semotanová, …

Článek o psychologických reakcích turistů na terorismus

Jednou z letošních publikačních novinek z pera členů našeho výzkumného centra je už v létě vydaný článek Tourists‘ psychological responses to terrorism: Framework analysis of fear-arousing walking interviews from the …