Práce vedené RNDr. Danou Fialovou, Ph.D.


Práce vedené RNDr. Terezou Kůsovou (Gelnou), PhD.


Práce vedené doc. RNDr. Janou Šiftovou (Spilkovou), Ph.D.


Práce vedené RNDr. Jiřím Vágnerem, Ph.D.

AKTUÁLNĚ – Mrkněte, jaká témata nabízíme!

Pro rychlou orientaci se níže můžete podívat, jaká témata vypsali členové našeho centra pro rok 2018/2019. Uvítáme však samozřejmě také témata z Vaší vlastní iniciativy a dle Vašich zájmů.

Bakalářské práce:

 • Komerční využití objektů druhého bydlení jakožto příklad rozvíjejícího se segmentu cestovního ruchu (Dana Fialová)
 • Proměny rekreačních areálů při vodní nádrži Slapy (Dana Fialová)
 • Regionální diferenciace specifických volnočasových aktivit (Dana Fialová)
 • Rozvoj a podpora cestovního ruchu ve vybraných zemích Evropy, EU, světa (Jiří Vágner)
 • Sociální cestovní ruch a jeho postavení v sociální ekonomice  (Jiří Vágner)
 • Individuální cestovní ruch, druhé bydlení a vázaný cestovní ruch ve vybraných zemích (Jiří Vágner)
 • Nové a objevující se městské turistické okrsky v Praze a jejich dopad na rozvoj cestovního ruchu ve městě (Veronika Marianovská)
 • Sdílená a kolaborativní ekonomika a její dopady na rozvoj cestovního ruchu v Praze (Veronika Marianovská)
 • Význam zámeckých parků v cestovním ruchu (Lukáš Nekolný)
 • Fenomén nových typů turistických atraktivit v Česku (Lukáš Nekolný)
 • Cestovní ruch ve vybraném euroregionu (případová studie) (Lukáš Nekolný)
 • Zoo jako místo komercionalizace? (Lukáš Nekolný)
 • Dopad bezpečnostních aspektů na městský cestovní ruch v Česku (Tomáš Krajňák)
 • Cestovní ruch jako zahraničněpolitický nástroj: politické a ekonomické dopady (Tomáš Krajňák)
 • Prostorové zákonitosti diplomacie v městském prostředí – příklad Prahy (Tomáš Krajňák)
 • Geografické aspekty politicko-bezpečnostních rizik cestovního ruchu ve vybraných zemích Blízkého východu (Tomáš Krajňák)
 • Ovlivňují cestovní doporučení a varování Ministerstva zahraničních věcí směr naší dovolené? (Tomáš Krajňák)
Diplomové práce:
 • Chalupáři jako aktéři rozvoje ve vybraných lokalitách (Dana Fialová)
 • Transformace druhého bydlení v těsném zázemí Prahy (Dana Fialová)
 • Proměny rekreačních areálů při vodní nádrži Slapy (Dana Fialová)
 • Rezidenční cestovní ruch jako nová forma druhého bydlení (Jiří Vágner)
 • Sociální cestovní ruch jako součást sociální ekonomiky (Jiří Vágner)
 • Rozvoj a podpora cestovního ruchu ve vybraných zemích Evropy, EU, světa (Jiří Vágner)
 • Komunitní zahrady v českých městech (Jana Šiftová)
 • Farmářské trhy versus kamenné obchody: porovnání dostupnosti, nabídky, kvality a cen nabízené produkce (Jana Šiftová)
 • Funkční zeleň ve městě: Městské zemědělstvi a jeho formy (Jana Šiftová)
 • Ovlivňují cestovní doporučení a varování Ministerstva zahraničních věcí směr naší dovolené? (Tomáš Krajňák)